Filipini su zatražili od SAD-a prodaju dva taktička transportna helikoptera C-130T sa američkih zaliha uključujući 10 motora T56-16 (osam instaliranih i dva pričuvna). Također, sporazum bio obuhvatio i logističku potporu u trajanju od tri godine, pričuvne dijelove i alat. Ukupna vrijednost posla se procjenjuje na 61 milijun USD. Avioni su potrebni zbog jačanja transportnih sposobnosti Filipina na području humanitarne pomoći i izvanrednih situacija, a također će povećati mobilnost logističke potpore filipinskih snaga.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)