Indija je predložila povećanje obrambenog proračuna za 10 posto u financijskoj godini koja počinje 1. travnja, ali plan uključuje povećanje od samo 3,28% za nove nabave naoružanja i vojne opreme u usporedbi sa skokom od 9 % prošle godine. Indijski ministar financija Palaniappan Chidambaram najavio je u parlamentu 17. veljače da su predloženi obrambeni troškovi za 2014-2015 u iznosu 36,3 milijarde USD što je deset posto više nego za 2013-2014. Za naoružanje i nabavu opreme planirano je izdvajanje 14,93 milijardi američkih dolara za iduću fiskalnu godinu, u usporedbi sa 14,56 milijardi dolara prethodne proračunske godine. Proračunska izdvajanja predložena od Chidambarama mogu se promijeniti, međutim, ne prije svibnja kada bude sastavljena nova vlada nakon općih izbora. Chidambaram je predstavio privremeni proračun, samo za sljedeća četiri mjeseca. “Proračunski prijedlozi su podložni promjenama od strane nove vlasti nakon općih izbora. Kao takvi, najnoviji prijedlozi daju samo smjer potrošnje za obranu u fiskalnoj 2014-15 godini, jer se brojke mogu mijenjati od strane nove vlade”, rekao je Nitin Mehta, obrambeni analitičar .

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)