Južna Koreja je zatražila informacije o mogućoj kupnji četiri bespilotna sustava Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk Block 30, objavila je američka DSCA. Agencija je  obavijestila Kongres o spomenutoj nabavi vrijednoj 1,2 milijarde USD. Premda se u zahtjevu za informacijom spominje Block 30, obavijest Kongresu posebno napominje paket senzora Raytheon Enhanced (EISS), što je standardna oprema na ranijem Block 20. Obavijest je samo zadnji korak u dugom procesu nabave koja ne mora biti realizirana. Iako se Northrop i SAD već dugo nadaju takvoj kupnji, Južna Koreja je u više navrata odbila nabaviti letjelice zbog zabrinutosti oko troškova i pouzdanosti. Naime, američko zrakoplovstvo kao najveći korisnik ovog sustava želi ih umiroviti zbog uočenih problema oko troškova korištenja i pouzdanosti. Zbog toga će nastaviti zajedno sa američkom mornaricom  koristiti druge RQ i MQ-četiri modela sa različitim senzorima.