Na svečanosti u Karachiju pakistanska je mornarica stavila u uporabu četvrtu i posljednju fregatu klase F-22P Zulfiquar, prenosi UPI. Sa završetkom izgradnje fregate PNS Aslat dovršava se 750 milijuna USD vrijedan transfer tehnologije, potpisan u 2005., između pakistanskog ministarstva za obrambenu proizvodnju i China Shipbuilding Trading Co., objavljujeno je u vijestima portala PakSoldiers.Prvi brod, PNS Zulfiquar – Sword, predan je mornarici u srpnju 2009., a drugi brod, PNS Shamsheer, naručen je u siječnju 2010. PNS Saif bio je treća i posljednja fregata, koja je izgrađena u Kini, u brodogradilištu Hudong Zhonghua u Shanghaiu, a u uporabu je ušao u rujnu 2011.