Vlada Libije je zatražila od SAD-a obuku za 6.000 do 8.000 pripadnika libijskih sigurnosnih snaga. Obuka obuhvaća usluge u periodu do 8 godina, objekte za obuku, opremu i instruktore, 637 pušaka M4A4 i pješačko streljivo. Vlada SAD-a bi bila odgovorna za provedbu obuke, tehničku i drugu logističku potporu, organizaciju i opremanje. Procjena troškova je 600 milijuna USD. Predložena obuka omogućiti će Libiji razvoj sigurnosnih snaga. Temeljna, zajednička i napredna obuka biti će ključna za ustrojavanje profesionalnih i discipliniranih snaga u zaštiti libijskih institucija kao i u održavanju mira i sigurnosti unutar Libije. Predložena prodaja opreme i potpore neće mjenjati osnovnu vojnu ravnotežu u regiji, stoji u obavijesti američkom Kongresu. Glavni izvođači ovog posla su trenutno nepoznati, ali će se odrediti tijekom natječaja. Provedba ovog projekta zahtjeva angažman oko 350 američkih instruktora za period od 8 godina koji bi obučavali libijske sigurnosne snage na bugarskom vojnom poligonu Novo Selo.  

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)