Moguće prodaja 1.500 TOW 2A raketa za potrebe oružanih snaga Libanona, odobrena je od strane američkog State Departmenta. Prodaja, u okviru Foreign Military Sales programa, se procjenjuje na 245 milijuna USD. “Predložena prodaja TOW raketa će poboljšati sposobnost Libanona da odgovori na sadašnje i buduće prijetnje te pruži veću zaštitu ključnoj infrastrukturi”, priopćila je američka agencija DSCA u obavijesti Kongresu. Predloženi paket za Libanon, koja graniči na sjeveru i istoku sa nestabilnom Sirijom, se odnosi na 1.000 protuoklopnih raketa BGM-71E-4B-RF TOW i 500 TOW raketa u bunker-buster varijanti.