Američki State Department je odobrio potencijalni posao modernizacije saudijske flote AWACS koja bi koštala sa pripadajućom opremom, dijelovima, obukom i potporom oko 2 milijarde USD. Kraljevina Saudijska Arabija (KSA) zatražila je nadogradnju pet sustava (AWACS) Block 40/45 Mission Computing, 20 NG IFF uređaja AN/ UPX-40, komunikacijsku opremu, pričuvne dijelove itd..Block 40/45 paket opreme uključuje novi računalni hardver i softver s otvorenom arhitekturom – uključujući računala, servere i interaktivne zaslone. NG IFF oprema uključuje prijemnike, procesni hardver za rano otkrivanje prijateljskih kontakata.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)