Saudijska Arabija se nastoji riješiti preostalih borbenih aviona Northrop F-5E / F Tiger II. Predložena prodaja, čiji su detalji objavljeni na web stranici AvBuyer, uključuje 79 borbenih aviona F-5 zrakoplova nabavljenih u periodu 1970-80.Za podnošenje ponuda potrebna je bankarska garanciju u visini 2 posto od stvarne vrijednosti, a sve ponude će biti otvorene 20. veljače 2015.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)