Stotine TOW 2A raketa i njihovih lansera su odobrene za prodaju Maroku od strane američkog State Departmenta. Američka Agencija za obrambenu suradnju obavijestila je Kongres o mogućnosti inozemne vojne prodaje bežično navođenih 2A radiofrekvencijskih sustava u vrijednosti 157 milijuna $. “Predložena prodaja TOW2A raketa, M220A2 lansera i tehničke podrške će unaprijediti marokanske napore da modernizira svoju sposobnost obrane, Agencija piše Kongresu. TOW2A – ili Tube-launched, Optically tracked, Wire-guided projektil, premda je prvenstveno oružje koje se koristi na kopnu, uspješno je korišten i od strane nekih zrakoplovnih platformi. Maroko traži 600 TOW 2A radiofrekvencijskih raketa iz SAD-a, 300 M220A2 lansera, povezane opreme i dijelova.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)