ANALIZATOR: Hrvatska hitno treba donijeti izlaznu strategiju za Afganistan

ANALIZATOR: Hrvatska hitno treba donijeti izlaznu strategiju za Afganistan

Kao što je poznato, Republika Hrvatska ima svoje vojne i policijske snage u Afganistanu. No, za razliku od većine NATO država, u našoj javnosti...
ANALIZATOR: Egipatska vojska kontrolira razinu kaosa u zemlji radi vlastitih interesa

ANALIZATOR: Egipatska vojska kontrolira razinu kaosa u zemlji radi vlastitih interesa

Egipat se ponovno nalazi na naslovnicama svjetskih medija. Jedna nogometna utakmica i sukobi nakon nje ukazuju na svu složenost situacije u toj državi. Pokazalo...

Naša neuvjerljivost u rješavanju incidentnih situacija na moru zabrinjava

Vjerujem da se svi sjećamo konačnog uklanjanja nasukanih fantomskih podrtina (brodova) koji su na marjanskim i čiovskim plažama proveli ljeto prošle 2015.godine.Dovoljan je to...

Očuvanje pomorske sigurnosti je prioritet nacionalne sigurnosti

Svjedoci smo da EU kao i njezine agencije, posebice FRONTEX, nemaju rješenja za očuvanje kakve-takve pomorske sigurnosti u pogledu izbjegličke krize i migracija na...

Kako sačuvati pomorske instalacije bivše JRM od devastacije i propadanja

Opće je poznat i sveprisutan nemar i nebriga za vrlo brojnu i još uvijek vrijednu državnu imovinu izraženu kroz atraktivne zemljišne površine, stare i...