Bugarska vlada očekuje usvajanje odluke o djelomičnom gašenju bugarsku vojne misije u sklopu NATO-ISAF snaga u Afganistanu, prenosi Novinite.com. Odluka će biti donesena u skladu sa strategijom transformacije bugarskog sudjelovanja u misiji ISAF u Afganistanu, koji je usvojen od strane vlade krajem 2011, nakon odluke SAD za povlačenjem glavnine snaga iz Afganistana do kraja 2014. Pod djelomičnim planom povlačenja podrazumjeva se povlačenje medicinskih timova i specijalista iz afganistanske provincije Herat, potom povratak satnije koja je čuvala zračnu luku Kabul, a od 31. ožujka 2013. povratak tima vojnih instruktora.Do kraja 2014. Bugarska će imati razmještenu satniju na poslovima zaštite zračne luke Kandahar, kao i ekipu  vojnih savjetnika za lokalne sigurnosne snage.Nakon 2014, Bugarska će nastaviti svoje sudjelovanje u NATO-ovoj misiji u Afganistanu samo s timovima savjetnika stacioniranih na terenu s afganistanskim snagama sigurnosti i lokalnim vlastima.