Europski vojni proračuni manji su od polovice vojnog proračuna SAD, podaci su Europske obrambene agencije (EDA). U 2010. sveukupni vojni proračun 26 zemalja članica EU iznosio je 256.3 milijarde USD naspram 689 milijardi USD koliko su imale SAD, a to je 7 milijardi USD manje nego što su članice EU trošile za obranu u 2008.”Uspoređujući obrambeni proračun sa makroekonomskim podacima, u 2010. obrambeni proračun SAD-a bio je 4.8 posto GDP i 11.2 posto sveukupnih vladinih troškova. U EU omjer je 1.6 posto GDP-a i 3.2 posto sveukupnih vladinih troškova. SAD troši za obranu po glavi stanovnika 2.222 USD dok EU troši 550 USD”, stoji u izvješću Europske obrambene Agencije.