Zapovjednik danskih oružanih snaga pozvao je na integriranje triju grana danskih oružanih snaga kako bi se uštedio novac, prenosi Copenhagen Post. Preporuka generala Petera Bartrama temelji se na nalazima povjerenstva kako bi se uštedjelo 468 milijuna USD, što je zahtjev danske vlade. Integriranjem odvojenih zapovjedništava poboljšala bi se ukupna koordinaciju unutar oružanih snaga i uštedjelo 14 milijuna USD godišnje otpuštanjem 128 zaposlenika iz oružanih snaga, rekao je general prošlog tjedna.Svaka grana danskih oružanih snaga ima svoje operativno zapovjedništvo, s vlastitim pravilima, vojnom policijom i linijama komunikacije s nadređenima. Novi prijedlog poziva na jedinstveno zapovjedništvo koje bi koordiniralo vojne operacije u zemlji i inozemstvu.Potrebno je razviti model kako bi se utvrdilo na koji bi način takvo središnje zapovjedništvo moglo funkcionirati.