Italija je objavila svoj konačni obrambeni proračun za 2015. godinu, koji pokazuje da potrošnja i dalje pada, premda je nabav dobila dodatni novac iz blagajne talijanskog ministarstva industrije. Proračun navodi ukupnu potrošnju od strane Ministarstva obrane u vrijednosti 13.19 milijardi EUR, uključujući sredstva za nabavu u visini 2.37 milijardi EUR, što sa dodatnih 2,5 milijardi EUR Ministarstva industrije, daje ukupan iznos za nabavu u visini 4.87 milijardi EUR. Dva su najveća vojna programa Eurofighter, sa 768.000.000 EUR financiranih sredstvima Ministarstva industrije te Joint Strike Fighter, sa 582.700.000 EUR koji ser financiraju sredstvima iz obrambenog proračuna. Ove godine, brojke završnog proračuna niže su od preliminarnog proračuna. Planirana je bila potrošnja od 13.58 milijardi EUR, a za nabavu je bilo planirano 2.67 milijardi EUR – € 300,000,000 više od konačnog proračuna. U završnom dokumentu, održavanje i operacije dobivaju 1.15 milijardi EUR, a na osoblje se troši 9.67 milijardi. Završni dokument također nudi predviđanje MO financiranja za 2016. i 2017. Kad je riječ o nabavi naoružanja i vojne opreme planiran je drastičan rez, samo 1,95 milijardi u 2016. i 1,93 milijarde EUR u 2017.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)