Latvijska vlada želi znatnije povećati izdvajanja za obranu kako bi ona bila na razini od 2 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2020, prenosi Baltic Course. Latvijski proračun za obranu trenutno je oko 1 posto BDP-a. Postizanje cilja zahtijevat će povećanje izdvajanja na godišnjoj razini od oko 28 milijuna USD sve do 2020., rekao je general bojnik Raimonds Graube, šef latvijskih oružanih snaga.Ovaj cilj je dio novog koncepta nacionalne obrane o kojem je latvijska vlada raspravljala ovaj tjedan. Koncept potiče razvoj kompaktnih, mobilnih vojnih snaga za potrebe nacionalne i kolektivne obrane. Domobranstvo je određeno kao temelj za organiziranje pričuvnih snaga.Pedeset posto vojnog osoblja mora biti spremno sudjelovati u međunarodnim operacijama, a 8 posto bi trebalo biti uključeno u misije u bilo kojem trenutku, tvrdi se u konceptu.