Pet NATO brodova u sastavu Standing NATO Mine Counter-Measures Group ONE (SNMCMG1) stigli su u Klaipedu koncem prošlog tjedna tijekom razmještanja Skupine na Baltiku koja ima za cilj jačanje sigurnosti i spremnosti NATO-a u regiji.  ” Ovi brodovi NATO-a u u Klaipedi su još jedan primjer savezničkih napora da osiguraju sigurnost naše države i regije u sklopu kolektivne obran . Vrlo smo sretni da su saveznici odgovorili na događaje u regiji. Situacija u regiji vrlo je ozbiljna te su napravljeni konkretni koraci. Jačanje zrakoplovnih, pomorskih i kopnenih sposobnosti u regiji je demonstracija savezničke solidarnosti i opredjeljenja za kolektivnu obranu”, izjavio je litavski ministar obrane.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)