Nizozemska je naručila od američke tvrtke Raytheon precizno navođene granate Excalibur za haubicu PzH2000 te će tako postati druga europska zemlja koja je naručila isti tip granata. Topnička granata Excalibur 155mm je granata produljenog dometa koja koristi GPS navođenje za precizan udar već pri prvom ispaljivanju. Granata je kompatibilna za korištenje na njemačkoj haubici PzH 2000 koja će se uskoro naći u sastavu OSRH. Granata, koju koriste američke snage u borbi, odrađuje udar u krugu dva metra od zadanog cilja i znatno smanjuje kolateralnu štetu. Nizozemska će dobiti granate u sklopu američkog programa inozemne vojne prodaje. “Kada se ispali iz nizozemske haubice PzH 2000, Excalibur može letjeti i do 50 kilometara, postići izravan pogodak i ubojito djelovanje u svim vremenskim i borbenim uvjetima”, rekao je Mark Hokeness, direktor programa za Raytheon Excalibur. “Nizozemska se pridružuje sve većem popisu zemalja koje nabavljaju ovo visoko sofisticirano topnički streljivo sa GPS navođenjem.” Isporuke će početi krajem ove godine. Prva europska zemlja koja je naručila Excalibur IB je Švedska.