Njemačka vojska će sredinom godine odlučiti o pobjedniku natječaja za potrebe opremanja zapovjednim oklopnim i operativnim vozilom (GFF 2 – Geschutzte Fuhrungs Funktionsfahrzeuge 2). Odluka će uslijediti nakon što je već proveden natječaj na kojem su sudjelovali Rheinmetall Landsysteme sa vozilom Caracal i General Dynamics European Land Systems (GDELS)- sa Mowagovim vozilom Eagle IV, koji je i odabran da ispuni GFF 2 zahtjeve. Do sada su naručena 495 vozila, uključujući 42 ambulantna vozila.Proizvodnja vozila Eagle IV se odvija tvornici GDELS-Mowag u Švicarskoj i GDELS tvornici u Njemačkoj.Prvi kupac za Eagle IV bile su danske oružane snage, kojima je isporučeno 90 vozila između 2007 i 2008. Prve isporuke njemačkoj vojsci bile su 2008. kao dio hitnih operativnih potreba u Afganistanu.Njemačka vojska kupila je po jedan primjerak posljednje verzije vozila GDELS-Mowag Eagle V i vozila tvrtke Krauss-Maffei Wegmann/Rheinmetall MAN Military Vehicles za komparativna ispitivanja. Intenzivna testiranja biti će provedena u Trieru i Meppenu, a rezultate će evaluirati njemački Savezni ured za obrambene tehnologije i nabavu (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung – BWB).