Suprotno svojim izvješćima prošle godine, njemačko ministarstvo obrane sada tvrdi da se sigurnosni incidenti u Afganistanu u 2012. nisu smanjili u odnosu na prethodnu godinu. Ministarstvo je objavilo stvarne brojeve za 2012. koji govore da je za 10 posto veći broj sigurnosnih incidenata u odnosu na ranije navode. Ministarstvo krivi izvješća afganistanskih snaga sigurnosti (ANSF) za odstupanja. Sve je više odgovornosti za sigurnost prebačeno na ANSF, što uključuje i izvješćivanje o sigurnosnim incidentima. “Kao posljedica toga, to je rezultiralo odugovlačenjem izvješća o sigurnosnim incidentima po ANSF”, izjavilo je njemačko ministarstvo obrane. Stoga, neki su incidenti bili uključeni u redovita izvješća prekasno ili uopće nisu stavljena.Ministarstvo dodaje da Afganistanci u izvješća također uključuju incidente koji će biti procesuirani kao za opći kriminala od strane ISAF-a. Njemačka vlada kaže da su izjave o padu sigurnosnih incidenata za sjeverni Afganistan od 2010. još uvijek točne. Međutim, dok je došlo do značajnog pada u 2011. poruka za 2012. se promijenila.Ministarstvo obrane kaže da ovi novi brojevi ne mijenjaju opću ocjenu da je sigurnosna situacija u 2012. poboljšana. To je prva godina da Bundeswehr nije sahranio niti jednog vojnika poginulog u Afganistanu. Od početka misije ISAF, 52 njemačka vojnika poginula su u Afganistanu.Trenutno, Njemačka ima oko 4.300 vojnika stacioniranih u različitim bazama u zemlji, ali taj će broj biti značajno smanjen u sklopu povlačenja vojnika ISAF.