Austrijske oružane snage (Bundesheer) morat će pretrpjeti još jedno rezanje svog proračuna za dodatnih 571 milijun EUR do 2016. kao dijela šireg paketa štednje. Vijest je potvrdio austrijski ministar obrane Norbert Darabos opravdavajući je paketom mjera štednje austrijske države u nastojanju da se vrati kreditni rejting države sa AA+ na AAA.Unatoč milijardama eura ulaganja proteklih godina u obranu, službeni Beč je odlučio smanjiti proračun za 64 milijuna EUR u 2011 u odnosu na 2010. Velika vladajuća koalicija se ranije obvezala da će vojni proračun smanjiti za 129.5 milijuna EUR u 2012., potom za 152 milijuna EUR u 2013, i 169 milijuna EUR u 2014. Vojska  se riješava 500 starijih oklopnih vozila i dijela topništva uz smanjenje snaga i osoblja. Posljednja najava daljnjih rezova znači dodatno smanjenje proračuna za 47 milijuna EUR u 2012, 106 milijuna EUR u 2013, 124 milijuna EUR za 2014. i 2015., te 170 milijuna EUR u 2016, što znači da će od 2010-2016. vojni proračun biti smanjen za više od milijardu EUR.Dodatno tomu, austrijske tri vojne bolnice biti će transformirane u otvorene medicinske ustanove kako bi se sačuvalo 7.6 milijuna EUR u 2013. i 15.3 milijuna EUR u 2014. Bečki vojni muzej bitzi će pridodan nacionalnoj arhivi, a vojni medijski servis biti će spojen saveznoj novinskoj agenciji kako bi se uštedjelo 2 milijuna EUR.