Portugalaka mornarica planira modernizirati obje svoje klase fregata. Vasco da Gama će imati ograničenu nadogradnju i modernizaciju dok će Bartolomeu Dias imati sveobuhvatnu nadgradnju i remont kako bi mogla sudjelovati u NATO operacijama. Portugalska mornarica ima detaljne planove za modernizaciju svojih pet brodova fregata, priznajući da ograničenja resursa zahtjevaju prenamjenu triju fregata klase Vasco da Gama-klase Meko 200PN za operacije slabijeg intenziteta. Portugalski viceadmiral António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro,  rekao je da su programi modernizacije srednjoročni i uvjetovani sa financijama, zastarjevanju materijala, a traženju povećanja učinkovitosti te onime što su imperativi.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)