Isporuka posljednjeg od pet moderniziranih patrolnih mornaričkih zrakoplova P-3C CUP+ Orion, planirana za veljaču, odgođena je do lipnja. Zadaća modernizacije posljednja tri zrakoplova dodjeljena je Portugalu u dogovoru sa Lockheed Martinom i tvrtkom OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal. Američki Lockheed Martin dobio je 2007. posao vrijedan 130 milijuna USD kroz ugovor sa portugalskom državnom agencijom za trgovinu naoružanjem (Direção-Geral de Armamento e Infra-Estruturas de Defesa) da modernizira pet bivših nizozemskih patrolnih zrakoplova P-3C.Konverzija zrakoplova na standard P-3C CUP+ Orion sastoji se od ugradnje EL/M 2022A(V)3 multi-mode pomorskog radarskog sustava, MX-15 HDi high-definition sustav obrade slika, AN/ALR-97 sustav elektroničke potpore, AN/AAR-47 sustav upozorenja nadolazećih projektila, AN/ALE-47 sustav protumjera sa dispenzerom, AN/USQ-78B akustični senzor, T2 CAS (traffic and terrain collision avoidance system) sustav za izbjegavanje sudara zrakoplova sa terenom ili drugim preprekama uključujući zrakoplove, nove komunikacije (TCDL, Link 16 i Link 11 datalink sposobnosti), te informacije o letu.Modernizacija je obuhvatila i integraciju oružanih sustava kao što su AGM-84 Harpoon i AGM-65 Maverick zrak-zemlja projektili, MK46 torpedo and MK54 dubinske bombe.Sva poboljšanja na zrakoplovu daju mu mogućnost obavljanja različitih misija: izviđanje, nadzor i prikupljanje obavještajnih podataka; protupodmorničko i protuminsko djelovanje na moru, spasilačko-potražne aktivnosti, te borbenu potporu mornaričkim postrojbama.