Portugalska mornarica planira naoružati svoje nove Type-214 dizel-električne podmornice sa UGM – 84 Block II Harpoon projektilima. Ove podmornice će dobiti projektile koncem 2014. Portugal ih naziva klasom Type 209PN Tridente, S-160 Tridente i S-161 Arpao. Podmornice su operativne od lipnja i prosinca 2010. Tridente klasa je zamjenila prethodne Albacora podmornice. Portugal već ima RGM-84 Harpoon Block u službi. Osam od tih raketa će se rekonfigurirati kao podmornički Harpuni. Boeing je osigurao paket za ovu konverziju. Prva konverzija projektila je završena krajem 2013. Osim harpuna, podmornice klase Tridente mogu ispaljivati teška torpeda Black Shark. Portugal je kupio 24 Black Shark torpeda od Whitehead Alenia Sisteími Subacquei (WASS) u 2005. Ovaj ugovor je bio vrijedan EUR46.2 milijuna.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)