Rusija je suočena s ozbiljnim manjkom novih vojnika u svojim redovima sudeći prema najnovijem novačenju koje će biti na proljeće, stoji u izvješću Odbora za obranu ruskog parlamenta. Trenutno, ruska vojska broji 774,500 pripadnika, uključujući 220.000 časnika i 200.000 vojnika po ugovoru. Potrebno je unovačiti 300.000 vojnika i to prilikom svake regrutacije kako bi se potrebna razina održavala na brojci od milijun pripadnika oružanih snaga. Uzroci za ovakvo stanje su prvenstveno demografski i oni povezani sa mogućnošću da se odbije ići u vojsku što je dovelo da se broj novaka prepolovi u odnosu na broj potrebnih. Tako je u jesen 2011. bilo samo 135.000 unovačenih vojnih obveznika. Pred vojnim dužnosnicima je težak izbor, ići u opće smanjenje broja osoblja u oružanim snagama ili naći načina za novačenjem većeg broja novaka. Ovo zadnje moglo bi dovesti i do kršenja važeće regulative i ljudskih prava, ističu ruski mediji.