Ruska mornarica će dobiti više od 50 novih ratnih brodova do 2016.godine, uključujući i strateške nuklearne podmornice i plovila u potpori specijalnih operacija, objavilo je rusko ministarstvo obrane. “Do 2016.godine borbena snaga ratne mornarice će se obnoviti sa 18 ratnih brodova različitih klasa i namjena, a također i sa 30 brodova za specijalne namjene. Također je planirano da se u operativnu uporabu stavi 6 višenamjenskih strateških podmornica “, priopćilo je ministarstvo.