Glavni stožer ruske vojske provodi novu brigadnu strukturu zračno-desantnih snaga što je u sklopu nastojanja da se poboljša mobilnost, prenosi Interfax-AVN. Divizije će i dalje ostati jezgro zračno-desantnih snaga, ali će biti sastavljene od brigada umjesto sadašnjih pukovnija, rekao je neimenovani izvor Ministarstva obrane. Trenutno, svaka divizija ima dvije pukovnije s oko 4.000 osoba. Prebacivanje na brigadnu strukturu osigurat će 20 do 30 posto više pripadnika, ovisno o broju pridodanih bojni, rekao je izvor.U odnosu na strukturu pukovnija, brigada ima više mogućnosti za samostalno djelovanje, uključujući topništvo, protuzračnu obranu, izviđanje, komunikaciju i inženjeriju, rekao je general pukovnik Georgij Shpak, bivši zapovjednik zračno-desantnih snaga.Trenutno, zračno-desantne snage imaju četiri divizije i posebnu zračno-desantnu brigadu, sveukupno 30.000 pripadnika.