Ruski službeni podaci potvrđuju kako će se obrambeni proračun u ovoj godini povećati za 18,4% u odnosu na godinu prije, što je u skladu sa najavama.  Povećanje znači da je vojna potrošnja porasla za 92,3% nominalno od 2010. Brojke koje je objavila ruska Savezna riznice 25. ožujka, pokazuju ambiciozne planove potrošnje zacrtane 2012. unatoč značajnom usporavanju gospodarskog rasta od tog vremena. Izdaci za obranu će porasti sa RUR2,101.400.000.000 ( USD58.2 milijardi) na RUR2,488.100.000.000, sa 3,1 % BDP-a na 3,4 %. Sadašnji planovi potrošnje pokazuju da će proračun za obranu porasti za daljnjih 21,7 %  u 2015. na RUR3,026.900.000.000 i 11,6% u 2016. Proračun za obranu sada čini 20,1% ukupnih rashoda države , u odnosu na 12,6% u 2010.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)