Prigodom susrata sa američkim ministrom obrane Chuckom Hagelom, slovački ministar obrane Martin Givac rekao je kako će Slovačka povećati izdvajaja za obranu na 1,6 % BDP-a do 2020. te da će 2016. izdvojiti 20 posto vojnog proračuna za modernizaciju. Američki ministar obrane Chuck Hagel pozdravio je slovačke planove za modernizacijom helikopterske flote te pozvao Slovačku da razmotri nabavu američkih helikoptera zbog povećanja interoperabilnosti. 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)