Ukrajinske oružane snage će biti smanjene za gotovo 50 posto do 2017., izjavio je Načelnik Glavnog stožera Igor Nikolaenko. Broj pripadnika oružanih snaga biti će smanjen sa sadašnjih 193.000 na 100.000, prenosi novinska agencija Ukrainskiye novosti. Nakon 2017. više neće biti novih rezova u oružanim snaganma. Ukrajina planira do toga vremena u potpunosti ukinuti obvezno služenje vojnog roka.