Kao dio priprema za sudjelovanje u misiji UN-a na Cipru u ožujku, pripadnici 1.brigade Kopnene vojske Srbije zavrišili su trodnevne vježbe nazvane “Mediteran 2012” u Pančevu. U sklopu vježbe obavljena je evaluacija interoperabilnosti i obučenosti srpskih vojnika. Uvježbavanjem u situacijama kontrole masovnog okupljanja i sprječavanja nereda, napada na kontrolnu postaju, pratnje konvoja, izvlačenja ranjenih pripadnika voda helikopterom, nailaska na eksplozivne i minske naprave, provjerena je obučenost voda pred odlazak u mirovnu misiju.Međunarodna operacija na Cipru uključuje sudjelovanje 45 srbijanskih časnika i vojnika. Osim Cipra,  pripadnici srbijanske vojske i ministarstva unutarnjih poslova angažirani su u četiri UN misije i to Libanonu, Liberiji, Kongu, i Obali Bjelokosti.