Babcock International je pristao prodati svoju američku podružnicu VT Services privatnom investicijskom fondu za GBP 61 milijuna (USD98.75 milijuna), i to za manje od dvije godine nakon njegove kupnje u sklopu akvizicije VT Group. VT Services je inženjering tvrtka za upravljanje objektima i posluje sa lokacija širom SAD-a, kao i operativnim bazama diljem svijeta. Kupac – The Resolute Fund, kojim upravlja Jordan Company II – uklopit će VT Services u holding pod nazivom VT Holdings.Nakon Babcockovog preuzimanja VT Group u srpnju 2010, tijekom 2011. je utvrđeno kako VT usluge ne ispunjavaju strateške ciljeve Babcocka, priopćeno je 14. svibnja. Ostatak VT Group već je integrirana poslovanje Babcocka.Babcock će neto prihod od prodaje iskoristiti za smanjenje ukupnog duga. VT Services je izvjestio da je temeljni prihod GBP202.1 milijuna u 2011/12 i dobit iz poslovanja od GBP14.7 milijuna.