Graditelji brodova DCNS i STX pobijedili su na natječaju za održavanjem prekomorskih  francuskih fregata, objavio je DCNS. Ugovori se odnose na šest Floreal-class fregata za period do 2017. Zajednička DCNS/STX platforma za rad na održavanju biti će uspostavljena u Brestu.U prethodnom trogodišnjem periodu održavanje vrijedno 68.7 milijuna EUR obavljala je Compagnie Nationale de Navigation (CNN). The Floreal-class izvidnička fregata građena je na navozima STX France u Saint-Nazaire ranih 90-ih. Trenuitno, Germinal i Ventôse su stacinirane na Martiniku (Fort de France); Floreal i Nivôse u Réunionu (Port des Galets); Prairial je na Tahitiju (Papeet); i Vendémiare u Novoj Caledoniji.