Europska obrambena agencija (EDA) planira pokrenuti pet projekata za detekciju improviziranih eksplozivnih naprava (IED) u 2015. godini, rekao je Pete Round, direktor za sposobnosti, naoružanje i tehnologiju EDA-e. U fokusu se očekuje sljedeće: dva projekta koja će osigurati rano upozorenje na IED, a vežu se na bespilotnu letjelicu i bezposadno vozila (UGV); jedan je za stand-off otkrivanje IED iz UGV; sposobnost “potvrde i označavanja” te multi-senzorski ISR demonstrator. Međutim, EDA još treba finalizirati budžet za svaki projekt. Lansiranje novih programa proizlazi iz otvaranja Joint Deployable Exploitation and Analysis laboratorija (JDEAL) u Nizozemskoj.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)