Francuska je nadoknadila Rusiji EUR900 milijuna zbog otkazivanje ugovora za prodaju dva amfibijska jurišna broda klase Mistral. Inicijalno, Rusija je uplatila avans od EUR800 milijuna za brodograđevne radove. Dodatnih 100 milijuna EUR je naknada za R&D koje je Rusiju koštalo kako bi se helikopteri Kamov Ka-52 prilagodili boravku na brodu. U sklopu ugovora vrijednog 1,3 milijarde USD iz lipnja 2011. godine, Francuska je trebala isporučiti dva amfbijska desantna plovila klase Mistral za potrebe ruske ratne mornarice. Prvi brod, Vladivostok, bio je predviđen za isporuku u studenom prošle godine nakon čega bi usljedila isporuka drugog broda u studenom 2015. Međutim, prije isporuke prvog broda, francuski predsjednik François Hollande suspendirao je posao zbog ruske intervencije u Ukrajini.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)