Nizozemska grupacija Damen Shipyards izgradit će pet remorkera za mornaricu Kraljevine Nizozemske i Švedske. Brodovi koji će biti isporučeni tijekom 2015. i 2016.godine ugovoreni su na temelju sporazuma između Nizozemske obrambene organizacije za materijalne resurse i švedske državne obrambene agencije za nabave Försvarets Materielverk. Damen Shipyards je priopćio kako će tri tegljača biti za potrebe nizozemske ratne mornarice. ASD Tug 2810 Hybrid zamijenit će klasu remorkera Linge koji su trenutno u službi. Plovila za Švedskoj će biti komercijalni off-the-shelf ASD Tug 3010 za operacije u uvjetima leda. Brodovi za obje mornarica će biti prilagođeni specifičnim zahtjevima kupca, rekao je Damen Shipyards. Damen Shipyards Group, koja posluje 40 brodova i popravak dvorištima , nije otkrila vrijednost nagrade ili drugih ugovornih pojedinosti .  

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)