Proizvođač tenkova Krauss-Maffei Wegmann (KMW) potpisao je sporazum sa grupacijom EDAG o preuzimanju proizvodne linije za civilna oklopna vozila. KMW je objavio sporazum 23.siječanj ističući pritom da je ova transakcija još uvijek nedovršena dok je ne odobre nadležna tijela.Ovom akvizicijom KMW jača svoju ulogu na tržištu oklopnih vojnih vozila na točkovima i gusjenicama koristeći tehnologije EDAG-a, te razvija aktivnosti u civilnom sektoru. Potez KMW-a je i na tragu strateškog pozicioniranja na tržištu Srednje i Južne Amerike, jer EDAG ima, osim u Ingolstadtu, svoja postrojenja i u Meksiku.