Norveška vlada radi na inicijativi pružanja podrške prodaji Joint Strike Missile (JSM) proizvođača Kongsberg Defense and Aerospace, a krajnji cilj je opremanje F-35 ovim raketama. Inicijativa podrazumjeva političku reprezentaciju, blisku suradnju sa konzorcijem JSM i financijsku potporu kako bi se osiguralo adekvatno financiranje da se zadovolje tehnološke i marketinške potrebe.JSM konzorcij je industrijska grupacija nekih od najvećih norveških proizvođača vojne opreme. Osim Kongsberga, konzorcij uključuje Propartner Defense (elektronika); Berget A/S (mehanika i inženjering); Kitron (vojna avionika/ kontrola oružanih sustava); Eidel (sustav ranog upozorenja); i Natech (elektrooptika).Obrambeno ministarstvo očekuje da će podnijeti izvješće bazirano na novoj inicijativi do lipnja 2012., prije ljetnog prekida rada vlade.Norveške ambicije za opremanjem F-35 raketnim projektilima JSM predstavio je američkoj strani norveški ministar obrane Espen Barth Eide, na susretu sa predstavnicima američke vlade i Lockheed Martina u siječnju ove godine. Barth Eide je naglasio kako rakete JSM ne misle samo prodati SAD-u već i drugim partnerskim zemljama kao što su Velika Britanija, Nizozemska, Danska i Australija.JSM je baziran na sadašnjoj raketi Naval Strike Missile (NSM), koja se može koristiti za djelovanje zrak-zemlja i kao protubrodska raketa dugog dometa. Sveukupni procjenjeni troškovi druge faze razvoja rakete JSM biti će 200 milijuna USD. Norveška država osigurala je 100 milijuna USD za navedeni projekt.