Njemačka agencija za vojne nabave, Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) sastavila je prijedlog zahtjeva i dizajna za višenamjenski borbeni brod u sklopu Programa MPCS 180, nekad poznatiji kao K131 projekt korvete. BWB planira završiti proces kreiranja platforme i oružanih sustava, te zapovijedanja i nadzora sustava do 2013. Ugovor za konačni dizajn platforme očekuje se da će biti potpisan u 2016.Njemačka ratna mornarice planira imati gotov dizajn novog MPCS 180 i potpisan ugovor do 2016. što je u najmanju izazovno, ali ne i nerealno. Proračunska ograničenja i promjena strukture Bundeswehra prisilili su mornaricu i dužnosnike u nabavi da se odmaknu od dosadašnje prakse izrade platforme od nule.