Poljsko Ministarstvo obrane pokrenulo je natječaj za nabavu 104 novih izvidničkih radara, a ponude se mogu podnijeti do 21. listopada. Inspektorat za naoružanje poljskog Ministarstva obrane u priopćenju navodi kako će odabrati pet ponuđača koji će biti pozvani u sljedeću fazu natječaja. Isporuke bi trebale biti završene do 2023. godine. Prema početnim tehničkim zahtjevima za nabavu, a koja su objavljena prošle godine, radari se nabavljaju kako bi se poboljšala izvidnička sposobnost poljske Kopnene vojske. Radari ne smiju biti teži od 25 kilograma te za njihovo funkcioniranje trebaju najviše dva vojnika. Oprema bi trebala biti u stanju otkriti vojnike u krugu od 10 kilometara,, helikoptere i laka vozila u radijusu od 15 km te tenkove u radijusu od 24 kilometara, prema objavljenom dokumentu. Radari će biti u mogućnosti da rade u frekvencijskom spektru 10-18 GHz. Procijenjena vrijednost planirane nabave nije objavljena od strane ministarstva.