Švedski Saab je potpisao ugovor sa irskim obrambenim snagama za  usluge nadogradnje raketnih sustava PZO RBS 70. Narudžba je vrijedna oko 40 milijuna švedskih kruna, a uključuje isporuku poboljšanih vatrenih jedinica, novih simulatora, opreme za noćno gledanje i povezanu potporu oružanim sustavima. Irska je zatražila nadogradnju svojih RBS 70 sustava. Sklopljeni ugovor predviđa nove simulatore za obuku operatera, nadograđene paljbene jedinice za potporu BORC ciljniku u noćnim uvjetima i najnovije Bolid rakete, nove vanjske izvore napajanja plus četverogodišnji ugovor o potpori. Irska narudžba naglašava kontinuirano poboljšanje sustava RBS 70. “Ova narudžba je vrlo važna jer pokazuje pouzdanost RBS 70 sustava. To je moderan i pouzdan sustav koji također ima dugi vijek trajanja. Za kupce je to velika prednost da se sustav može nadograditi za ubuduće,” rekao je Rickard Svensson, direktor marketinga i prodaje, Saab Western Europe. Isporuke će se obaviti tijekom 2015.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)