Sagem (Safran group) je pobjedio na natječaju kojeg je raspisao Cassidian (EADS) u vezi sa modernizacijom višecjevnog raketnog bacača M270 Mars. Sagem će isporučiti 30 navigacijskih i ciljničkih sustava za moderniaciju spomenutog sustava u oružanim snagama Njemačke, Italije i Francuske. Naime, pet topničkih pukovnija ovih triju vojski biti će modernizirano na standard GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System).