Chicago Summit deklaracija objavljena od strane šefova država i vlada koji sudjeluju na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Chicagu 20. svibnja 2012.Mi, šefovi država i vlada zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza, okupili smo se u Chicagu kako bi obnovili predanost našim vitalnim transatlantskim vezama; analizirali napredak i potvrdili našu predanost operacijama u Afganistanu, na Kosovu i drugdje, osigurali Savezu mogućnosti da se bave cijelim nizom prijetnji, te ojačali našu široku paletu partnerstva.    Naši narodi su ujedinjeni u svojoj predanosti Washingtonskom ugovoru, te ciljevima i načelima Povelje Ujedinjenih naroda. Na temelju solidarnosti, savezničke kohezije i nedjeljivosti naše sigurnosti, NATO ostaje transatlantski okvir za snažnu kolektivnu obranu i bitan forum za sigurnosne konzultacije i odluke među saveznicima. Naš Strateški koncept 2010. i dalje nas vodi, u skladu s međunarodnim pravom, na ispunjenje tri osnovna zadatka – kolektivnoj obrani, upravljanju krizama, i sigurnosnoj suradnji – što sve pridonosi očuvanju članica saveza.    U vrijeme složenih sigurnosnih izazova i financijskih poteškoća, važnije je nego ikada najbolje iskoristiti naše resurse te nastaviti s prilagodbom svojih snaga. Mi ostajemo predani našim zajedničkim vrijednostima i odlučni da osiguramo sposobnost NATO-a u odgovorima na sve izazove naše zajedničke sigurnosti.   Odajemo počast svim hrabrim muškarcima i ženama iz savezničkih i partnerskih zemalja koji su služili u NATO-ovim misijama i operacijama. Pohvaljujemo ih za njihovu profesionalnost i predanost, te neprocjenjivu podršku njihovih obitelji. Posebno dugujemo zahvalnost svim onima koji su izgubili svoje živote ili su ozlijeđeni tijekom svojih dužnosti, te izražavamo našu duboku sućut njihovim obiteljima i voljenima.    Danas smo poduzeli daljnje važne korake na putu do stabilnog i sigurnog Afganistana i našem cilju sprječavanja da Afganistan opet postane sigurno utočište za teroriste koji prijete Afganistanu, regiji i svijetu. Nepovratni prijelaz odgovornosti za punu sigurnost, sa Međunarodnih sigurnosnih snaga za potporu (ISAF) na afganistanske snage sigurnosti (ANSF), je na putu da završi do konca 2014, kako je dogovoreno na Lisabonskom summitu. Također smo prepoznali u tom kontekstu važnost sveobuhvatnog pristupa i nastavak poboljšanja u upravljanju i razvoju, kao i politički proces koji uključuje uspješno pomirenje i reintegraciju. Pozdravljamo najavu predsjednika Karzaija za treću tranšu tranzicije preuzimanja pune odgovornosti po pokrajinama. Ova treća tranša znači da će 75% Afganistana živjeti u područjima gdje ANSF preuzima odgovornost za sigurnost. Sredinom 2013., kada počne peta i konačna tranša prijelaza odgovornosti, značit će važnu prekretnicu u našem Lisabonskom putokazu, a ANSF će biti potpuno odgovoran za sigurnost zemlje. To je prekretnica gdje se ISAF povlači iz borbenih misija i ostaje pružati obuku, savjete i pomoć ANSF. ISAF će moći osigurati da Afganistanci imaju potporu koja im je potrebna zbog prilagodbe novoj povećanoj odgovornosti. Mi ćemo postupno i odgovorno povlačiti svoje snage kako bi dovršili misiju ISAF do 31. prosinca 2014.    Do kraja 2014, kada afganistanske vlasti budu imale punu odgovornost za sigurnost, NATO misija će završiti borbenu misiju. Mi ćemo, međutim, nastaviti pružati snažnu dugotrajnu političku i praktičnu potporu kroz naše trajno partnerstvo s Afganistanom. NATO je spreman raditi na uspostavi, na zahtjev Vlade Islamske Republike Afganistan, nove post-2014. misije s različitom svrhom u Afganistanu, odnosno trenirati, savjetovati i pomoći ANSF, uključujući i afganistanske snage za specijalne operacije. To neće biti borbene misije. Zadatak je Vijeća početi odmah raditi na vojnom procesu planiranja za post-misije NATO saveza.    Na Međunarodnoj konferenciji o Afganistanu održane u Bonnu u prosincu 2011, međunarodna zajednica je opredjeljena za podršku Afganistanu u pretvorbi. Desetljeće nakon 2014. NATO će odigrati svoju ulogu zajedno s drugim sudionicima u izgradnji brojčano dovoljnih i održivih afganistanskih snaga sposobnih pružiti sigurnost svojoj zemlji. U tom kontekstu, saveznici pozdravljaju doprinose i potvrđuju svoju predanost financijskoj održivosti ANSF. Također pozivamo međunarodnu zajednicu da dugoročno podrži ANSF. Efektivne mehanizme financiranja i izdataka za ANSF gradit će se na postojećim mehanizmima, integrirajući napore Vlade Islamske Republike Afganistana i međunarodne zajednice. Oni će se rukovoditi načelima fleksibilnosti, transparentnosti, odgovornosti i isplativosti, a sadržavat će mjere protiv korupcije.Ponovno naglašavamo važnost koju pridaju saveznici u traženju opipljivog napretka Vlade Islamske Republike Afganistan obzirom na njezine obveze preuzete na Bonskoj konferenciji 5. prosinca 2011., misleći pritom na demokratsko društvo temeljeno na vladavini prava i dobrog upravljanja, uključujući napredak u borbi protiv korupcije, gdje su poštuju ljudska prava i temeljne slobode građana, uključujući jednakost muškaraca i žena. Slijedeći izbori se moraju provoditi uz puno poštivanje suvereniteta u skladu s afganistanskim ustavom. Njihova transparentnost i vjerodostojnost također će biti od najveće važnosti. Daljnji napredak u ostvarivanju ovih ciljeva će poticati zemlje NATO-a da dodatno osiguraju svoju potporu i nakon 2014.    Također naglašavamo važnost našeg zajedničkog razumijevanja s Vladom Islamske Republike Afganistan u vezi s punim sudjelovanjem svih afganistanskih žena u procesima obnove, političkom životu i pomirenju. Moraju se poštovati institucionalni mehanizmi zaštite njihovih prava. Svjesni smo i potrebe zaštite djece od štetnog djelovanja oružanog sukoba.    Također prepoznajemo da je sigurnost i stabilnost u “srcu Azije” povezan sa sigurnošću u cijeloj regiji. Istanbulski proces regionalne sigurnosti i suradnje, koji je lansiran u studenom 2011, odražava predanost prema Afganistanu i zemljama u regiji da zajednički osiguramo sigurnost, stabilnost i razvoj u regionalnom kontekstu. Zemlje u regiji, posebno Pakistan, imaju važnu ulogu u osiguravanju trajnog mira, stabilnosti i sigurnosti u Afganistanu i olakšavanju završetak procesa tranzicije. Mi smo spremni za nastavak dijaloga i praktične suradnje s relevantnim regionalnim akterima u tom pogledu. Pozdravljamo napredak oko tranzitnih aranžmana transpora s našim partnerima u Srednjoj Aziji i Rusiji. NATO nastavlja raditi s Pakistanom kako bi ponovno uspostavio kopnene linije komunikacije što je prije moguće. Savez je i dalje u potpunosti predan stabilnosti i sigurnosti na strateški važnom Balkanu. Ponavljamo našu punu potporu KFOR-u, koji nastavlja djelovati oprezno, čvrsto i nepristrano u skladu sa svojim mandatom Ujedinjenih naroda Rezolucijom Vijeća sigurnosti (UNSCR) 1244. KFOR će i dalje podupirati razvoj mirnog, stabilnog i multietničkog Kosova. KFOR će nastaviti doprinositi očuvanju slobode kretanja i osiguravanju sigurnog okruženja za sve ljude na Kosovu, u suradnji sa svim relevantnim akterima, uključujući EULEX i posebnog predstavnika EU. Mi ćemo zadržati da KFOR-a bude robustan i vjerodostojan u obavljanju svoje misije. Pozdravljamo napredak postignut u razvoju Kosovskih sigurnosnih snaga, pod nadzorom NATO-a te ga pohvaljujemo za svoju spremnost i sposobnost u provedbi sigurnosnih zadataka i odgovornosti. Prošle je godine kroz UN-ovu akciju Unified Protector (OUP), te uz potporu Lige arapskih država, naš Savez odigrao ključnu ulogu u zaštiti civilnog stanovništva u Libiji i pomogao spasiti tisuće života. Pohvaljujemo libijski narod za dosadašnji napredak na putu ka izgradnji novog, slobodnog, demokratskog društva u kojem će se poštovati ljudska prava i temeljne slobode.    Naše uspješno djelovanje u Libiji još jednom je pokazalo da Savez može brzo i učinkovito voditi složene operacije potpore šire međunarodne zajednice. Također smo naučili nekoliko važnih lekcija koje smo uključili u naše planove i politike. Sa akcijom u Libiji, Savez je postavio nove standarde konzultacija i praktične suradnje sa zemljama partnerima koji su pridonijeli našem radu, kao i sa drugim međunarodnim i regionalnim organizacijama. U tom kontekstu, mi prepoznajemo vrijednost kontakt grupe za Libiju.  Savez je također pridonosio miru i sigurnosti kroz druge operacije i misije:Pozdravljamo produljenje mandata operacije Ocean Shield u borbi protiv pirata na rogu Afrike, za još dvije godine, sve do 2014. Odluka za provedbu pojačane aktivnosti na moru treba omogućiti da budemo učinkovitiji u sprječavanju operacija pirata na moru. Ostajemo predani pružanju potpore međunarodnim naporima protiv piratstva, uključujući zajednički rad s EU u operaciji Atalanta, prema dogovoru, u kombinaciji Task Force 151 i drugih pomorskih sila, i putem našeg stalnog sudjelovanja u Kontaktnoj skupini. Operacija Active Endeavour je naša pomorska operacija pod okriljem članka 5. koja se odvija u Mediteranu i pridonosi borbi protiv terorizma. Trenutno radimo pregled strateških opcija za budućnost ove operacije.Nastavljamo osiguravati operativnu potporu zemljama Afričke unije (AU), na njihov zahtjev. Dogovorili smo proširenje strateškog zračnog i pomorskog transporta u podršci AU misije u Somaliji (AMISOM) i podupiremo razvoj AU dugoročnih mirovnih sposobnosti, uključujući afričko zrakoplovstvo. Mi smo spremni razmotriti daljnje AU zahtjeve za pomoć u obuci.Uspješno smo zaključili NATO-misiju obuke u Iraku (NTM-I) koji je doprinijela stabilnosti Iraka kroz pomoć u izgradnji kapaciteta iračkih sigurnosnih institucija.Rasprostranjeno seksualno i spolno uvjetovano nasilje u konfliktnim situacijama, nedostatak učinkovitih institucionalnih aranžmana za zaštitu žena, te nastavak podzastupljenosti žena u mirovnim procesima, ostaju ozbiljne prepreke za izgradnju održivog mira. Mi se i dalje zalažemo za punu provedbu Programa Ujedinjenih naroda Rezolucijom Vijeća sigurnosti (UNSCR) 1325 o ženama, miru i sigurnosti i srodnih rezolucija koje su usmjerene na zaštitu i promicanje prava žena, ulogu, te sudjelovanje u sprječavanju i završavanju sukoba. U skladu s politikom NATO / Euro-atlantskog partnerskog vijeća (EAPC), Savez, zajedno sa svojim partnerima, je napravio značajan napredak u provedbi ciljeva artikuliranih u tim rezolucijama. U tom smislu, mi smo danas podržali izvješće o napretku spolova kroz Rezoluciju Vijeća sigurnosti UN 1325 i srodnih rezolucija u NATO-ovim operacijama i misijama, te pozdravljamo norvešku velikodušnu ponudu da osigura NATO posebnog izaslanika za ova važna pitanja. Također i dalje se zalažemo za provedbu UNSCR 1612 i srodnih rezolucija o zaštiti djece pogođene oružanim sukobima. Napominjemo sa zabrinutošću sve veći raspon prijetnji djeci u oružanim sukobima i snažno osuđujemo izvješća da su sve više predmet zapošljavanja, seksualnog nasilja i ciljanih napada. NATO-vođene operacije, kao što je ISAF u Afganistanu, uzimaju aktivnu ulogu u sprječavanju, praćenju i reagiranju na kršenja prava nad djecom. Naša iskustva u radu pokazuju da vojna sredstva, premda vrlo važna, nisu sama dovoljna da zadovolje potrebe odgovora na složene izazove našoj sigurnosti. Ponovno potvrđujemo odluke Summita iz Lisabona o sveobuhvatnom pristupu. Da bi ispunili ove obveze, NATO-ov doprinos sveobuhvatnom pristupu stabilizacije i rekonstrukcije je u tijeku. Nastavit ćemo pojačati naš politički dijalog i praktičnu suradnju s UN-om u skladu s UN i NATO deklaracijom iz rujna 2008. Pozdravljamo ojačanu suradnju i bolju vezu između NATO-a i UN-a koja je postignuta od našeg zadnjeg sastanka u Lisabonu u studenom 2010, a koji je također pridonio uspjehu OUP.NATO i EU dijele zajedničke vrijednosti i strateške interese. EU je jedinstven i neophodan partner NATO-a. Potpuno jačanje strateškog partnerstva, kako je dogovoreno od strane naših dviju organizacija i ugrađeno u Strateškom konceptu, osobito je važno u trenutnom okruženju štednje. NATO i EU trebaju nastaviti raditi kako bi se poboljšala praktična suradnja u operacijama, proširile političke konzultacije i pojačala suradnju u razvoju sposobnosti. NATO i EU rade rame uz rame u kriznim operacijama upravljanja, a posebno u Afganistanu, Kosovu i borbi protiv piratstva. NATO prepoznaje važnost europske obrane. NATO će usko surađivati s EU, kako bi se osigurala primjena koncepta Smart Defence. Pozdravljamo napore EU-a, posebice u području razvijanja sposobnosti nadopunjavanja gorivom u zraku, medicinske pomoći, pomorskog nadzora i obuke. Također pozdravljamo nacionalne napore u tim i drugim područjima europskih saveznika i partnera. Također potičemo glavnog tajnika da nastavi dijalog s EU visokim predstavnikom u cilju da naša suradnja bude što učinkovitija, te da o tome izvjesti Vijeće do sljedećeg summita. I dalje blisko surađujemo s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju u Europi (OESS), osobito u područjima kao što su sprječavanja sukoba i rješavanje sukoba, post-rehabilitacija, te u rješavanju novih sigurnosnih prijetnji. Zalažemo se za daljnje jačanje naše suradnje, kako na političkoj i operativnoj razini, u svim područjima od zajedničkog interesa.NATO ima široku mrežu partnerskih odnosa. Mi jako cijenimo sve NATO-partnere i doprinose koje oni čine za rad Saveza kao što je prikazano kroz nekoliko partnerskih sastanaka smo održali ovdje u Chicagu. Partnerstva imaju ključnu ulogu u promicanju međunarodnog mira i sigurnosti. NATO partnerstva su ključni element zajedničke sigurnosti koja je jedan od temeljnih zadataka Saveza, a Savez je razvio učinkovite politike kako bi se poboljšala partnerstva. Kroz Euro-atlantsko partnersko vijeće i Partnerstvo za mir, mi smo slijedili suradnju s našim euroatlantskim partnerima te izgradili cjelovitu, slobodnu i mirnu Europu. Mi ćemo nastaviti aktivno provoditi svoje aktivnosti s ciljem jačanja NATO-partnerstva, uključujući i: jačanje Euro-atlantskog partnerskog vijeća, Mediteranskog dijaloga, inicijativu Istanbulske suradnje. U potpunosti ćemo iskoristiti fleksibilni format; daljnji razvoj naše političke i praktične suradnje s partnerima, uključujući u operativnom smislu, kroz povećanje uključenosti partnera u trening, edukacije i vježbe, uključujući i NATO Response Force. Pozdravljamo naš sastanak u Chicagu s trinaest partnera koji su napravili određene politički, operativni i financijski doprinos NATO-vođenim operacijama. Naš susret u Chicagu sa svojim partnerima pruža nam jedinstvenu priliku da razgovaramou o naučenim lekcijama iz naše suradnje, te razmjenimo mišljenja o zajedničkim sigurnosnim izazovima s kojima se suočavamo. Zajednička obuka i vježbe će biti neophodni u održavanju naše interoperabilnosti i međusobne povezanosti s partnerskim snagama, uključujući i kada nismo zajedno u aktivnim operacijama. Mi ćemo dijeliti ideje generirane na ovom sastanku sa svim našim partnerima, u odgovarajućim okvirima, za dodatne rasprave.U skladu s člankom 10. Washingtonskog ugovora, NATO-ova vrata ostaju otvorena svim europskim demokracijama koje dijele vrijednosti našeg Saveza, koje su voljne i sposobne preuzeti odgovornosti i obveze članstva, koji su u mogućnosti promicati načela Ugovora, a čije uključivanje može pridonijeti sigurnosti u euroatlantskom području. Na temelju tih razmatranja, mi ćemo napredak svakog od partnera koji teži priključenju Savezu aktivno pratiti i ocjenjivati.Ponavljamo poziv za bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju da nam se pridruži čim se postigne s Grčkom obostrano prihvatljivo rješenje za pitanje imena, te snažno pozivamou na intenziviranje napora u tom smjeru. Rano rješenje, će pridonijeti sigurnosti i stabilnosti u regiji. Preporučujemo da se pregovori provode bez daljnjeg odlaganja, te očekujemo da se zaključe što je prije moguće. Pozdravljamo i dalje podržavamo, reformske napore u Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji, te potičemo njihovu trajnu primjenu. Mi također potičemo napore na daljnju izgradnju multietničkog društva. Cijenimo doprinos Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije u našim operacijama, kao i njezinu aktivnu ulogu u regionalnoj suradnji. Pozdravljamo značajan napredak koji je Crna Gora ostvarila prema članstvu u NATO savezu i njezin doprinos sigurnosti u regiji zapadnog Balkana i šire, uključujući i aktivnu ulogu u regionalnoj suradnji i njezino sudjelovanje u misiji ISAF. Također pozdravljamo sve veću potporu javnosti za članstvo u NATO-u Crnoj Gori, te će se nastaviti s naporima kako bi se pomoglo ovaj proces. Crnogorsko aktivno sudjelovanje u MAP procesu pokazuje čvrsto opredjeljenje da se pridruži Savezu. Crna Gora uspješno provodi značajne političke, gospodarske i obrambene reforme, a preporučujemo da i dalje bude na tom putu, tako da se može još više približiti Savezu. Crnogorski napredak ka punopravnom članstvu i dalje ćemo pomno pratiti. U potpunosti podupiremo članstvo Bosne i Hercegovine. Pozdravljamo značajan napredak koji je postignut u posljednjih nekoliko mjeseci, uključujući uspostavu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i političkog dogovora o registraciji nepokretne vojne imovine kao državne imovine. Te promjene su znak političke volje u Bosni i Hercegovini da se reformski proces kreće naprijed, i ohrabrujemo sve političke čimbenike u zemlji da nastave raditi konstruktivno kako bi se provele daljnje reforme potrebne za euroatlantske integracije. Politički dogovor o obrani i stanje nekretnina je važan korak prema ispunjenju uvjeta koji su odredili ministri vanjskih poslova NATO-a u Tallinnu u travnju 2010. za punopravno sudjelovanje u MAP procesu. Pozdravljamo početne korake koji su poduzeti u vezi provedbe, a pozivamo političke čelnike u Bosni i Hercegovini na daljnje napore da rade konstruktivno i provedu sporazum bez odgode kako bi se pokrenuo prvi ciklus MAP-a, što je prije moguće. Savez će i dalje pratiti napredak u provedbi te će pružiti pomoć Bosni i Hercegovini u reformskim naporima. Zahvaljujemo Bosni i Hercegovini na doprinosu NATO-vođenim operacijama i pohvaljuemo njezinu konstruktivnu ulogu u regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti.Na summitu u Bukureštu 2008. dogovorili smo se da će Gruzija postati članica NATO-a, te potvrđujemo sve elemente te odluke, kao i naknadne odluke. Pozdravljamo gruzijski napredak od sastanka na vrhu u Bukureštu kako bi se zadovoljile euroatlantske težnje putem svojih reformi, provedbi Godišnjeg nacionalnog programa i aktivnog političkog angažmana u Savezu u sklopu NATO-Gruzija komisije. U tom kontekstu smo se dogovorili za poboljšanje gruzijske povezanosti sa Savezom, uključujući i daljnje jačanje našeg političkog dijaloga, praktičnu suradnju i interoperabilnost. Mi i dalje potičemo i aktivno podupiremo Gruziju u tijeku provedbe svih potrebnih reformi, uključujući i demokratske, izborne i sudske reforme, te sigurnosne i obrambene.. Naglašavamo važnost provođenja slobodnih i poštenih izbora u 2012 i 2013. Cijenimo gruzijski značajan doprinos, posebno u drugom po veličini ne-NATO kontingentu snaga u sklopu ISAF misije.Ponavljamo našu stalnu potporu teritorijalnom integritetu i suverenitetu Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica. Pozdravljamo gruzijsko poštivanje ugovora o prekidu vatre i drugih jednostranih mjera za izgradnju povjerenja. Pozdravljamo predanost Gruzije da ne upotrijebljava silu i pozivamo Rusiju da uzvrati istom mjerom. Mi i dalje pozivamo Rusiju da povuče svoje priznanje pokrajina Južne Osetije i Abhazije neovisnim državama. Preporučamo da svi sudionici Ženevskih pregovora igraju konstruktivnu ulogu, te nastave blisku suradnju s OESS-om, UN-om i EU u mirnom rješavanje sukoba unutar međunarodno priznatog teritorija Gruzije.Ovdje u Chicagu, naši ministri vanjskih poslova su se sastali sa svojim kolegama iz bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, i Gruzije, kako bi se analizirao osobni napredak, plan buduće suradnje, te razmijenila mišljenja, uključujući njihovo sudjelovanje u aktivnostima partnerstva i doprinosa u radu Saveza. Zahvalni smo partnerima koji ima pretenzije biti članom NATO saveza kao i za važne doprinose koje daju u NATO-vođenim operacijama što pokazuje njihovu predanost zajedničkim sigurnosnim ciljevima.U strateški važnoj regiji zapadnog Balkana, demokratske vrijednosti, regionalna suradnja i dobrosusjedski odnosi su važni za trajan mir i stabilnost. Ohrabreni smo učinjenim napretkom, uključujući i regionalnu suradnju, te ćemo i dalje aktivno podržavati euroatlantske aspiracije u ovoj regiji. Mi i dalje podupiremo Srbiju na putu prema euroatlanstkim integracijama. Pozdravljamo napredak Srbije u izgradnji snažnijeg partnerstva s NATO savezom i potičemo Beograd da i dalje bude na tom putu. NATO je spreman nastaviti produbljivati politički dijalog i praktičnu suradnju sa Srbijom. Mi ćemo i dalje pomagati Srbiji u reformskim naporima.Pozivamo Srbiju da podržava daljnje napore prema jačanju mira i stabilnosti na Kosovu. Pozivamo sve zainteresirane strane da u potpunosti surađuju s KFOR-om i EULEX-om u obavljanju svojih mandata. Pozivamo Beograd i Prištinu da u potpunosti iskoriste mogućnosti koje se nude za promicanje mira, sigurnosti i stabilnosti u regiji, posebice u sklopu Europske unije. Pozdravljamo napredak postignut u Europskoj uniji kad je u pitanju dijalog Beograd-Priština, uključujući i Sporazum o regionalnoj suradnji i protokol. Dijalog između njih i euro-atlantskih integracija u regiji ključan je za kontinuirana poboljšanja u sigurnosti i stabilnosti na zapadnom Balkanu. Pozivamo obje strane da u potpunosti provedu postojeće sporazume, i da se krene naprijed u svim neriješenim pitanjima, uključujući i sklapanje dodatnih ugovora o telekomunikacijama i električnoj energiji. Neovisna, suverena i stabilna Ukrajina, koja se zalaže za demokraciju i vladavinu prava, je ključ za euro-atlantsku sigurnost. Obilježavanjem petnaeste obljetnice NATO-Ukrajina povelje o partnerstvu, pozdravljamo ukrajinsku predanost jačanja političkog dijaloga i interoperabilnosti s NATO savezom, kao i doprinosu NATO-vođenim operacijama. Pozivajući se na naše odluke u odnosu na Ukrajinu i naše politiku otvorenih vrata iz Bukurešta, NATO je spreman nastaviti razvijati suradnju s Ukrajinom i pomoći u provedbi reformi u okviru Komisije NATO-Ukrajina i Godišnjega Nacionalnog programa (ANP). Uzimajući u obzir načela i obveze sadržana u Povelji NATO-Ukrajina i ANP, mi smo zabrinuti zbog selektivne primjene pravde i politički motiviranih progona, uključujući vodeće članove opozicije. Preporučujemo Ukrajini da riješi postojeće nedostatke svog pravosudnog sustava kako bi se osigurala potpuna usklađenost s vladavinom prava i međunarodnim ugovorima koje je ona potpisala. NATO-Rusija suradnja je od strateške važnosti jer pridonosi stvaranju zajedničkog prostora mira, stabilnosti i sigurnosti. Mi ostajemo odlučni izgraditi trajan mir zajedno s Rusijom, u euro-atlantskom području, na temelju ciljeva, načela i obveza u NATO-Rusija osnivanju Zakona i Rimske deklaracije.Mi želimo vidjeti pravo strateško partnerstvo između NATO-a i Rusije, te ćemo djelovati u skladu s očekivanjima reciprociteta iz Rusije. Ove godine obilježavamo desetu godišnjicu osnivanja Vijeća NATO-Rusija (NRC) i petnaestu obljetnicu NATO-Rusija osnivačkog dokumenta. Pozdravljamo značajan napredak u našoj suradnji s Rusijom tijekom godina. U isto vrijeme, mi se razlikujemo u pojedinim pitanjima i tu je potrebno poboljšati uzajamno povjerenje, transparentnost i predvidivost u ostvarenju punog potencijala Vijeća NRC. U tom kontekstu, želimo istalnuti savezničku zabrinutost  ruskim jačanjem vojnih efektiva blizu granica Saveza. Imajući u vidu ciljeve, načela i obveza koje se zasniva NRC, a na tom čvrstom temelju, pozivamo Rusiju da ispuni svoje obveze u vezi s Gruzijom, kao što je to zaključno posredovanjem EU je 12. kolovoza i 8. rujna 2008 I dalje smo zabrinuti građenjem vojne prisutnosti na teritoriju Gruzije te pozivamo Rusiju da osigura slobodan pristup za humanitarnu pomoć i međunarodne promatrače.NATO i Rusija dijele zajedničke sigurnosne interese. Danas, mi i dalje smatamo NRC kao forum iskrenog i poštenog političkog dijaloga – uključujući predmete u kojima se ne slažemo – i za promicanje praktične suradnje. Naša suradnja s Rusijom o pitanjima vezanim za Afganistan – a riječ je o dvosmjernom tranzit aranžmanu, naša zajednička obuka u borbi protiv trgovine narkoticima iz Afganistana, Srednje Azije i Pakistana, te NRC Helicopter Maintenance Trust Fund za potrebe afganistanske vojske  – je znak naše zajedničke odlučnosti za izgradnju mira i stabilnosti u toj regiji. NATO-Rusija suradnja u borbi protiv terorizma je proširena i sve NRC zemlje će imati koristi iz lekcija koje treba naučiti iz prve civilno-vojnog NRC protuterorističkim vježbe. Također bilježimo sa zadovoljstvom našu rastuću protupiratsku suradnju u Africi. Posvetili smo se daljnjem poboljšanju povjerenja i uzajamnoj transparentnosti u: pitanjima obrane, strategije, doktrine, vojnih baza, ne-strateškog nuklearnog oružja u Europi, vojnih vježbi, nadzora naoružanja i razoružanja, te pozivamo Rusiju da se uključi sa Savezom u raspravu o mjerama izgradnje povjerenja koja pokrivaju ta pitanja.Na Mediteranu i širem području Bliskog istoka, NATO-a se zalaže za jačanje i razvijanje partnerskih odnosa sa zemljama u regiji, koje se suočavaju sa zajedničkim sigurnosnim izazovima i dijele iste ciljeve za mir, sigurnost i stabilnost. NATO podupire težnje naroda u regiji za demokraciju, slobodu pojedinca i vladavinu prava – vrijednosti koje podupire Savez.Libijska kriza ilustrira prednosti suradnje s partnerima iz regije. Ona je također pokazala rezultate redovitih konzultacija između NATO-a i regionalnih organizacija, kao što su Zaljevsko vijeća za suradnju i Liga arapskih država.NATO je spreman da se savjetuje redovito više o sigurnosnim pitanjima od zajedničkog interesa, kroz Mediteranski dijalog (MD) i Istanbulsku inicijativu za suradnju (ICI), kao i bilateralne konzultacije i 28 + N formatima. Ponavljamo našu predanost MD i ICI i načelima koji ih podupiru, MD i ICI će ostati dva komplementarna, a ipak različite partnerska okvira. Također smo spremni razmotriti mogućnost osiguravanja podrške našim partnerima u regiji u područjima kao što su sigurnost izgradnja institucija, modernizacije obrane, civilno-vojnih odnosa. Individualizirani programi će nam omogućiti da se usredotočimo na dogovorene prioritete za svaku zemlju partnera.MD pomaže jačanju uzajamnog razumijevanja, političkog dijaloga, praktične suradnje i, prema potrebi, interoperabilnosti. Pozdravljamo marokansku inicijativu za razvojem novog političkog okvirnog dokumenta za MD. Ohrabrujemo MD partnerske zemlje da budu proaktivne u iskorištavanju mogućnosti koje im nudi njihova partnerstva s NATO-om. MD ostaje otvorena za druge zemlje u regiji.Pozdravljamo libijski interes za produbljivanje odnosa sa Savezom. Mi smo spremni dočekati Libiju kao partnera, ako to želi. U toj perspektivi, MD je prirodni okvir za ovo partnerstvo. Mi smo spremni, ako se to zatraži, a od slučaja do slučaja, razmotriti pružanje pomoći Libiji u područjima gdje NATO može pomoći. NATO-ove aktivnosti će se usredotočiti prvenstveno na sigurnosne i obrambene reforme sektora, uzimajući u obzir druge međunarodne napore.Ojačat ćemo politički dijalog i praktičnu suradnju u sklopu ICI. Toplo pozdravljamo velikodušnu ponudu države Kuvajt da ugosti jedan regionalni centar ICI, koji će nam pomoći da bolje razumijemo zajedničke sigurnosne izazove, te raspravljati o tome kako ih riješiti zajedno. Pratimo evoluciju Sirijske krize sa sve većom zabrinutošću i mi snažno podupiremo napore Ujedinjenih naroda i Lige arapskih država, uključujući i punu provedbu šest točaka Annanova plana, da se pronaći mirno rješenje krize.Ostajemo predani potpori teritorijalne cjelovitosti, nezavisnosti i suverenosti Armenije, Azerbejdžana, Gruzije i Republike Moldavije, a također, i dalje ćemo podupirati napore prema mirnom rješavanju tih regionalnih sukoba, na temelju tih načela i norme međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih naroda, kao i Helsinškog završnog akta. Crnomorska regija i dalje biti važna za euro-atlantsku sigurnost. Pozdravljamo napredak u učvršćivanju regionalne suradnje kroz učinkovito korištenje postojećih inicijativa i mehanizama, u duhu transparentnosti, komplementarnosti. Cyber napadi nastavit će rasti po broju i značajno evoluirati u sofisticiranosti i kompleksnosti. Ponovno potvrđujemo obvezu cyber obrane preuzete na summitu u Lisabonu. Nakon Lisabona, prošle godine smo usvojili koncept Cyber obrane, politike i Akcijski plan, koji se sada provodi. Nadovezujući se na NATO-a postojeće sposobnosti, kritični elementi NCIRC punu operativnu sposobnost (FOC), uključujući i zaštitu za većinu mjesta i korisnika, bit će dostignuuta do kraja 2012. Mi smo predani osiguranju sredstava i dovršetku potrebnih reformi da sva NATO tijela budu pod centraliziranom cyber zaštitom, kako bi se osiguralo poboljšanje cyber obrambene sposobnosti i kako bi se zaštitilo naše kolektivno ulaganje u NATO-u. Mi ćemo i dalje razvijati našu sposobnost za sprječavanje, otkrivanje, te oporavak od cyber napada. Za rješavanje cyber sigurnosnih prijetnji i poboljšanje naše zajedničke sigurnosti, odlučni smo da surađujemo s relevantnim partnerima od slučaja do slučaja, te s međunarodnim organizacijama, između ostalog EU. Također ćemo u potpunosti iskoristiti stručnost koju nudi suradnja kro Cyber obrambeno središte izvrsnosti u Estoniji. Duboko smo zabrinuti proliferacijom nuklearnog oružja i drugog oružja za masovno uništenje (WMD). Širenje ugrožava našu zajedničku viziju stvaranja uvjeta potrebnih za svijet bez nuklearnog oružja u skladu s ciljevima o neširenju nuklearnog oružja (NPT sporazuma). Dijelimo mišljenje Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda o ozbiljnoj zabrinutosti zbog iranskog nuklearnog programa i pozivamo Iran da u potpunosti poštuje sve svoje međunarodne obveze, uključujući i sve relevantne Rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Međunarodne agencije za atomsku energiju. Pozivamo Iran na suradnju s međunarodnom zajednicom za izgradnju povjerenja oko isključivo miroljubive prirode svog nuklearnog programa u skladu sa svojim obvezama NPT. Duboko smo zabrinuti porastom aktivnosti Demokratske Narodne Republike Koreje (DPRK) i pozivamo na to da se u cijelosti pridržava svih relevantnih UNSCR i međunarodnih obveza, osobito odricanja od svih aktivnosti vezanih uz postojeće nuklearno oružje i balistički raketni program, i to na potpun, provjerljiv i nepovratan način. Oštro osuđujemo lansiranje  balističkog projektila 13. travnja 2012. Nastavit ćemo provoditi u NATO-u strateški plan za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje i obranu protiv kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih (CBRN) prijetnji. Osigurat ćemo da NATO ima odgovarajuće sposobnosti, uključujući napore za planiranje, obuku i vježbe, kako bi odgovorio na CBRN napad.Terorizam u svim njegovim oblicima i manifestacijama ne može se tolerirati i opravdati. Žalimo zbog izgubljenih života. Potvrđujemo našu privrženost borbi protiv terorizma sa snažnom odlučnošću u skladu s međunarodnim pravom i načelima Povelje Ujedinjenih naroda. Danas smo podržali NATO Smjernice o borbi protiv terorizma i Vijeće za pripremu Akcijskog plana za daljnje poboljšanje NATO sposobnost da spriječi, odvrati i odgovori na terorizam identificiranjem inicijative kako bi se poboljšala naša svijest, sposobnost i angažman. Stabilna i pouzdana opskrba energijom, diversifikacija pravaca, dobavljača i energetskih resursa, te međusobna povezanost energetskih mreža i dalje je od kritične važnosti. Dok su ti problemi prvenstveno odgovornost nacionalnih vlada i drugih međunarodnih organizacija, NATO pomno prati relevantna zbivanja kad je u pitanju energetska sigurnost. Danas smo zabilježili izvješće o napretku u kojem se nalaze konkretni koraci od našeg zadnjeg sastanka na vrhu i gdje se opisuje način integriranja energetske sigurnosti kroz NATO-ove politike i aktivnosti. Mi ćemo se nastaviti savjetovati o energetskoj sigurnosti i dalje razvijati sposobnost pridonoseći energetskoj sigurnosti koncentrirajući se na područja u kojima NATO može dodati vrijednost. U tu svrhu, mi ćemo raditi na značajnom poboljšanju energetske učinkovitosti naših vojnih snaga; razvijati naše sposobnosti u podržavanju zaštite kritične energetske infrastrukture, i dalje razvijati u aktivnosti u suradnji s partnerima, od slučaja do slučaja. Pozdravljamo ponudu da se uspostavi NATO središte za energetsku sigurnost u Litvi kao doprinos NATO-ovim naporima u tom području.  Osigurat ćemo da Savez i dalje ima sposobnost potrebnu za obavljanje osnovnih bitnih zadataka koje smo zadali u Strateškom konceptu. U tom smislu smo dogovorili posebnu Deklaraciju i podržala obrambeni paket na ovom summitu koji prikazuje viziju i jasan put naprijed prema našem cilju NATO snaga 2020. Pozdravljamo nedavne odluke Vijeća za nastavak misije NATO Air Policing u baltičkim državama, te predanost baltičkih država kako bi se poboljšala potpora domaćina. Saveznici ostaju obvezni u primjeni ove zadaće koja je ujedno primjer Smart Defense u praksi. Ova mirnodopska misija i druge Air Policing misije pokazuju vidljivo opredjeljenje članica za kolektivnu obranu i solidarnost. Nedavna operativna iskustva Saveza također pokazuju da sposobnost zajedničkog i brzog djelovanja snagama je presudno za uspjeh. Osigurat ćemo da snage Saveza ostanu dobro povezane putem proširenog obrazovanja, osposobljavanja i vježbi. Osobitu važnost za sljedeću godinu pridajemo vježbi “Steadfast Jazz” za NATO Response Force koja će, uz druge vježbe, pridonijeti sposobnosti NATO snaga da djeluju zajedno bilo gdje na teritorija Saveza.Na našem summitu u Lisabonu odlučili smo razviti NATO balističke obrambene projektile (BMD) kako bi slijedili naš temeljni zadatak, a to je kolektivna obrana. Cilj ovog je pružiti punu pokrivenost i zaštitu NATO-a za sve europske narode, teritorij i snage protiv sve većih prijetnji širenja balističkih projektila, na temelju načela nedjeljivosti sigurnosti saveznika i NATO solidarnosti, pravednog dijeljenja rizika i tereta, uzimajući u obzir razinu opasnosti, priuštivosti i tehničke izvedivosti, a u skladu s najnovijim procjenama zajedničkih prijetnji. Ako međunarodni napori smanje prijetnje balističkim projektilima, NATO Proturaketni štit može se tomu prilagoditi.Proturaketni štit može upotpuniti ulogu nuklearnog oružja u odvraćanju, on ih ne može zamijeniti, pa je ova sposobnost isključivo obrambena.Drago nam je danas izjaviti da je Savez postigao Privremenu NATO BMD sposobnost. To je operativno značajan prvi korak, u skladu s odlukama iz Lisabona, te nudi maksimalnu pokrivenost u skladu s raspoloživim sredstvima u obrani naše populacije, teritorija i snaga NATO-a u cijeloj južnoj Europi. Naš cilj ostaje osigurati Savezu BMD koji može pružiti punu pokrivenost i zaštitu NATO-a za sve europske populacije, teritorij i snage, na temelju dobrovoljnih nacionalnih doprinosa, uključujući i nacionalno financiranje presretača i senzora.     

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)