Zapovjedništvo specijalnih snaga, organiziralo je i prevelo VV „Poskok 19/2“ koja se održala u vremenu od 7. do 12. srpnja 2019. godine na širem području vojarne „Josip Jović“ na Udbini.

Program preduputne obuke temeljio se na standardima i zahtjevima koje propisuju NATO doktrinarni dokumenti.

Tom prilikom ocjenjivački timovi iz sastava Zapovjedništva specijalnih snaga proveli su završno ocjenjivanje sposobnosti sastavnice 9. SPTC SOAT ZSS-a za sudjelovanje u Operaciji potpore miru u sastavu 11. HRVCON RSM.

Završno ocjenjivanje, provedeno je kroz tri faze, sukladno NATO standardima te nacionalnim uputama i pravilnicima.

Tijekom provedbe vježbe, scenariji i incidenti koji su postavljeni pred sastavnicu u potpunosti su podržali ocjenjivačke liste. Ocjenjivački timovi iz sastava ZSS-a, nadzirani timom za nadzor ocjenjivanja iz GS OS RH, potvrdili su da je navedena sastavnica u potpunosti spremna za provedbu dodijeljenih zadaća u područjima Operacija potpore miru.

Tekst i foto: ZSS

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)