Sofia, Feb 18, 2016 (AFP) – Bugarski parlament danas je dao veće ovlasti Bugarskim oružanim snagama u zaštiti nacionalnih granica, zbog straha da će zbog skorog skorog dolaska prioljeća i toplijeg vremena, migranti u puno većem broju dolaziti na granice EU odnosno na Balkansku rutu.

Do sada, bugarski vojnici su tehnički i logistički pomagali u zaštiti granice. Sa današnjim danom, vojska je dobila ovlasti da patrolira duž granice sa policijskim službenicima u slučaju jačeg pritiska migrantskog vala. Bugarska trenutno ima na raspolaganju približno 2000 policijskih službenika za nadzor granice duge 260km sa Turskom te proširuje 30km žičanu ogradu.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)