Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 27/16) uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske, Vlada
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26.siječnja 2017. donijela Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2017. godini.

Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) radi vježbi s Oružanim snagama Republike Hrvatske koje će se održati u Republici Hrvatskoj u 2017. godini, kako slijedi:

– „MIR 17/1“ – u veljači 2017.
– „SOUTHER 17/1“ – u veljači/ožujku 2017.
– „ŠTIT 17“ – u travnju 2017.
– „MIR 17/2“ – u srpnju 2017.
– „SHOCK 17“ – u kolovozu 2017.
– „SAVA STAR 17“ – u kolovozu/rujnu 2017.
– „KUPA 17“ – u rujnu 2017.
– „UDAR 17“ – u rujnu/listopadu 2017.
– „VATRENI ZID 17“ – u listopadu 2017.
– „SOUTHER 17/2“ – u listopadu/studenome 2017.

Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama Republike Hrvatske radi vježbi s oružanim snagama država saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) koje će se održati u inozemstvu u 2017. godini, kako slijedi:

– „DYNAMIC MOVE 17“ – u siječnju/veljači 2017., u Kraljevini Belgiji
– „MOVCON MILU 17“ – u II. kvartalu 2017., u Ujedinjenoj Kraljevini Velike
Britanije i Sjeverne Irske
– „PHOENIX EXPRESS 17“ – u svibnju 2017., u Kraljevini Španjolskoj
– „ITA MINEX 17“ – u svibnju 2017., u Talijanskoj Republici
– „LOGEX 17“ – u svibnju 2017., u Republici Albaniji
– „IEL MILU 17/1“ – u svibnju/lipnju 2017., u Rumunjskoj
– „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 17“ – u svibnju/lipnju 2017., u
Slovačkoj Republici
– „STEADFAST INDICATOR 17“ – u svibnju/lipnju 2017., u Rumunjskoj
– „LOAD DIFFUSER 17“ – u svibnju/lipnju 2017., u Mađarskoj
– „SHARP LYNX 17“ – u lipnju 2017., u Republici Poljskoj i Saveznoj
Republici Njemačkoj
– „STEADFAST COBALT 17“ – u lipnju 2017., u Republici Litvi
– „ADRIATIC STRIKE 17“ – u lipnju 2017., u Republici Sloveniji
– „CBRN 17“ – u lipnju 2017., u Republici Sloveniji
– „ADRION 17“ – u lipnju 2017., u Helenskoj Republici
– „BALTOPS 17“ – u lipnju 2017., u Baltičkom moru
– „SARMEDOCC SQUALO 17“ – u lipnju 2017., u Talijanskoj Republici
– „STEADFAST FOUNT 17“ – u lipnju 2017., u Kraljevini Belgiji
– „SABER STRIKE 17“ – u lipnju 2017., u Republici Latviji
– „KFOR 23“ – u lipnju/srpnju 2017. u Saveznoj Republici Njemačkoj
– „SABER GUARDIAN 17“ – u srpnju 2017., u Rumunjskoj, Republici
Bugarskoj i Mađarskoj
– „BRAVE WARRIOR 17“ – u srpnju 2017., u Mađarskoj
– „IEL MILU 17/2“ – u srpnju 2017., u Rumunjskoj
– „AMPLE STRIKE 17“ – u kolovozu/rujnu 2017., u Češkoj Republici
– „STEADFAST INTEREST 17“ – u kolovozu/rujnu 2017., u Rumunjskoj
– „TRIDENT JOUST 17“ – u rujnu 2017., u Talijanskoj Republici
– „COMBINED RESOLVE IX“ – u rujnu 2017., u Saveznoj Republici
Njemačkoj
– „SAREX 17“ – u rujnu 2017., u Talijanskoj Republici
– „NOCO 17“ – u rujnu 2017., u Kraljevini Danskoj
– „JOINT REACTION 17“ – u rujnu 2017., u Republici Makedoniji
– „COBRA 17“ – u rujnu 2017., u Republici Poljskoj
– „STEADFAST FLOW 17“ – u rujnu/listopadu 2017., u Republici Turskoj
– „SAFETY FUEL 17“ – u listopadu 2017., u Saveznoj Republici Njemačkoj
– „TRIDENT JAVELIN 17“ – u listopadu/studenome 2017., u Saveznoj
Republici Njemačkoj i Talijanskoj Republici
– „MILEX 17“ – u drugom polugodištu 2017., mjesto održavanja odredit će se
tijekom planskog dijela procesa vježbe
– „RAMSTEIN ASPECT 17“ – u studenome 2017., u Saveznoj Republici
Njemačkoj
– „CYBER COALITION 17“ – u studenome/prosincu 2017., u Saveznoj
Republici Njemačkoj.

U Republici Hrvatskoj:

Vježba „MIR 17/1“ održava se radi završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu.
Vježba „SOUTHER 17/1“ održava se za obučavanje snaga za pomorske operacije.
Vježba „ŠTIT 17“ provodi se radi završnog uvježbavanja tehnika, taktika i procedura i gađanja ciljeva u zračnom prostoru.
Vježba „MIR 17/2“ održava se radi završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu.
Vježba „SHOCK 17“ je vježba s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti sa savezničkim snagama Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država.
Vježba „SAVA STAR 17“ služi za uvježbavanje Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnom okruženju i pružanje potpore uvježbavanju Oružanih snaga Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Vježba „KUPA 17“ provodi se s ciljem podizanja i prikaza operativnih sposobnosti inženjerijskih postrojbi u svladavanju vodenih zapreka.
Vježba „UDAR 17“ je vježba ocjenjivanja spremnosti borbene grupe mehaniziranog pješaštva i satnije Vojne policije.
Vježba „VATRENI ZID 17“ provodi se s ciljem prikaza operativnih sposobnosti i uvježbanosti u provedbi bojnog gađanja postrojbi Hrvatske kopnene vojske.
„Vježba SOUTHER 17/2“ održava se za obučavanje snaga za pomorske operacije.

OSRH u inozemstvu:

Vježba „DYNAMIC MOVE 17“ provodi se s ciljem uvježbavanja stožernog osoblja NATO pomorske grupe u minskom i protuminskom ratovanju.
Vježba „MOVCON MILU 17“ ima za cilj povećanje interoperabilnosti između Oružanih snaga Republike Hrvatske i NATO-a na području pružanja prometne potpore, prijema, razmještaja, pokreta u području operacija i integraciji snaga te razvijanju sposobnosti koordinacije s civilnim tijelima u provedbi operacije.
Vježba „PHOENIX EXPRESS 17“ je vježba za uvježbavanje procedura i postupaka u operacijama nadzora mora i jačanja pomorske sigurnosti te jačanje suradnje s mornaricama NATO-a i država Sjeverne Afrike u provedbi pomorskih operacija na Mediteranu.
Vježba „ITA MINEX 17“ provodi se radi uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanja protuminskih ronitelja Hrvatske ratne mornarice po NATO protuminskim taktikama i procedurama.
Vježba „LOGEX 17“ ima za cilj uvježbavanje logističkih časnika iz država A-5 inicijative u planiranju i provedbi logističkih procedura i rada u višenacionalnom
stožeru na operativnoj razini (brigadi), provedbi razmještanja, održavanja snaga i povratka iz operacije.
Vježba „IEL MILU 17/1“ provodi se s ciljem uvježbavanja stožernog osoblja zapovjedništva i inženjerijskog voda u višenacionalnom okruženju.
Vježba „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 17“ održava se radi povećanja interoperabilnosti, dostizanja zahtijevanih sposobnosti te povećanja sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija.
Vježba „STEADFAST INDICATOR 17“ služi za povećanje interoperabilnosti, dostizanje zahtijevanih sposobnosti te za povećanje sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija.
Vježba „LOAD DIFFUSER 17“ provodi se s ciljem djelovanja helikopterskih postrojbi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga u višenacionalnom i konfliktnom okružju te uvježbavanja tehnika i procedura u provedbi zadaća potrage i spašavanja i medicinske evakuacije.
Vježba „SHARP LYNX 17“ provodi se s ciljem integriranja NATO Multinacionalne bojne vojne policije i partnera Vojne policije Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u koalicijske snage s naglaskom na planiranje i provedbu združenih operacija.
Vježba „STEADFAST COBALT 17“ provodi se s ciljem održavanja komunikacijsko-informacijskih sustava i sposobnosti zapovijedanja i nadzora te interoperabilnosti s NATO partnerima.
Vježba „ADRIATIC STRIKE 17“ ima za cilj uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju.
Vježba „CBRN 17“ provodi se s ciljem povećanja operativnih sposobnosti vodova za RBK dekontaminaciju u zadaćama kemijsko-biološke-radiološkenuklearne obrane.
Vježba „ADRION 17“ održava se radi uvježbavanja NATO procedura i postupaka te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize.
Vježba „BALTOPS 17“ je uvježbavanje NATO procedura i postupaka, uvježbavanje interoperabilnosti NATO saveznika i partnera te promoviranje sigurnosti i stabilnosti područja Baltičkog mora s fokusom na amfibijske operacije, protuzračno ratovanje i protupovršinsko ratovanje.
Vježba „SARMEDOCC SQUALO 17“ je vježba za uvježbavanje snaga Obalne straže Republike Hrvatske u planiranju i vođenju operacija na moru.
Vježba „STEADFAST FOUNT 17“ provodi se s ciljem suradnje i koordinacije sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza u području razmještanja i transporta
snaga.
Vježba „SABER STRIKE 17“ provodi se radi integracije oružanih snaga savezničkih i partnerskih država, provedbe združenih operacija sigurnosti te povećanja interoperabilnosti.
Vježba „KFOR 23“ je priprema postrojbi za operaciju potpore miru KFOR na Kosovu.
Vježba „SABER GUARDIAN 17“ provodi se s ciljem unaprjeđenja interoperabilnosti postrojbi, uvježbavanje premještanja snaga te sposobnosti provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju.
Vježba „BRAVE WARRIOR 17“ je vježba za promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja kroz unaprjeđenje
interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja.
Vježba „IEL MILU“ 17/2 održava se radi uvježbavanja stožernog osoblja zapovjedništva i inženjerijskog voda u višenacionalnom okruženju.
Vježba „AMPLE STRIKE 17“ je vježba uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju.
Vježba „STEADFAST INTEREST 17“ provodi se s ciljem održavanja operativnih sposobnosti postrojbe u provedbi CIS potpore.
Vježba „TRIDENT JOUST 17“ provodi se radi uvježbavanja planiranja i provedbe operacija.
Vježba „COMBINED RESOLVE IX“ provodi se s ciljem integracije oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja, provedbe združenih operacija sigurnosti te povećanje interoperabilnosti snaga.
Vježba „SAREX 17“ održava se radi uvježbavanje zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i provođenju operacija na moru.
Vježba „NOCO 17“ ima za cilj uvježbavanje protuminskih ronitelja po NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama.
Vježba „JOINT REACTION 17“ provodi se radi razvijanja operativnih sposobnosti postrojbe, uvježbavanja taktika tehnika i procedura u međunarodnom okruženju kroz stožerni rad, promicanje regionalne stabilnosti i suradnje u A5 inicijativi.
Vježba „COBRA 17“ ima za cilj unaprjeđenje interoperabilnosti postrojbi Zapovjedništva specijalnih snaga, uvježbavanje premještanja snaga te sposobnosti provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju.
Vježba „STEADFAST FLOW 17“ održava se radi uvježbavanja stožernog prometnog osoblja i operatora sustava u simuliranom okruženju.
Vježba „SAFETY FUEL 17“ provodi se radi suradnje i koordinacije sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza u području izmještanja i transporta snaga, rukovanja gorivom te razmještanjem snaga i opreme za NATO spremne snage.
Vježba „TRIDENT JAVELIN 17“ provodi se s ciljem održavanja operativnih sposobnosti postrojbe u provedbi komunikacijsko informacijske potpore.
Vježba „MILEX 17“ ima za cilj planiranje za uporabu vojnih snaga Europske unije i na interakciju između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga.
Vježba „RAMSTEIN ASPECT 17“ ima za cilj poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne obrane.
Vježba „CYBER COALITION 17“ je vježba za provjeru dostignute razine sposobnosti u području planiranja i organizacije obrane od cyber napada i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području obrane od cyber napada.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)