Detaljan prikaz vojnih vježbi na kojima će OSRH sudjelovati u 2017.

Soldiers from 1st Platoon, 1st Company, Tiger Battalion, from the Croatian Army maneuver across a bridge as they conduct a movement to contact exercise during the Immediate Response 2012 training event held in Slunj, Croatia, Tuesday, May 29, 2012. IR12 is a multinational tactical field training exercise that will involve more than 700 personnel primarily from the U.S. Army Europe’s 2nd Cavalry Regiment and Croatian armed forces, with contingents from Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro and Slovenia. Macedonia and Serbia will send observers to the exercise. The exercise is a part of USEUCOM's joint training and exercise program designed to enhance joint and combined interoperability between the U.S. Army, U.S. Air Force, Croatian armed forces and partner nations, and will help prepare participants to operate successfully in a joint, multinational, interagency, integrated environment.

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 27/16) uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike Hrvatske, Vlada
Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26.siječnja 2017. donijela Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2017. godini.

Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) radi vježbi s Oružanim snagama Republike Hrvatske koje će se održati u Republici Hrvatskoj u 2017. godini, kako slijedi:

– „MIR 17/1“ – u veljači 2017.
– „SOUTHER 17/1“ – u veljači/ožujku 2017.
– „ŠTIT 17“ – u travnju 2017.
– „MIR 17/2“ – u srpnju 2017.
– „SHOCK 17“ – u kolovozu 2017.
– „SAVA STAR 17“ – u kolovozu/rujnu 2017.
– „KUPA 17“ – u rujnu 2017.
– „UDAR 17“ – u rujnu/listopadu 2017.
– „VATRENI ZID 17“ – u listopadu 2017.
– „SOUTHER 17/2“ – u listopadu/studenome 2017.

Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama Republike Hrvatske radi vježbi s oružanim snagama država saveznica (država članica NATO-a i Partnerstva za mir) koje će se održati u inozemstvu u 2017. godini, kako slijedi:

– „DYNAMIC MOVE 17“ – u siječnju/veljači 2017., u Kraljevini Belgiji
– „MOVCON MILU 17“ – u II. kvartalu 2017., u Ujedinjenoj Kraljevini Velike
Britanije i Sjeverne Irske
– „PHOENIX EXPRESS 17“ – u svibnju 2017., u Kraljevini Španjolskoj
– „ITA MINEX 17“ – u svibnju 2017., u Talijanskoj Republici
– „LOGEX 17“ – u svibnju 2017., u Republici Albaniji
– „IEL MILU 17/1“ – u svibnju/lipnju 2017., u Rumunjskoj
– „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 17“ – u svibnju/lipnju 2017., u
Slovačkoj Republici
– „STEADFAST INDICATOR 17“ – u svibnju/lipnju 2017., u Rumunjskoj
– „LOAD DIFFUSER 17“ – u svibnju/lipnju 2017., u Mađarskoj
– „SHARP LYNX 17“ – u lipnju 2017., u Republici Poljskoj i Saveznoj
Republici Njemačkoj
– „STEADFAST COBALT 17“ – u lipnju 2017., u Republici Litvi
– „ADRIATIC STRIKE 17“ – u lipnju 2017., u Republici Sloveniji
– „CBRN 17“ – u lipnju 2017., u Republici Sloveniji
– „ADRION 17“ – u lipnju 2017., u Helenskoj Republici
– „BALTOPS 17“ – u lipnju 2017., u Baltičkom moru
– „SARMEDOCC SQUALO 17“ – u lipnju 2017., u Talijanskoj Republici
– „STEADFAST FOUNT 17“ – u lipnju 2017., u Kraljevini Belgiji
– „SABER STRIKE 17“ – u lipnju 2017., u Republici Latviji
– „KFOR 23“ – u lipnju/srpnju 2017. u Saveznoj Republici Njemačkoj
– „SABER GUARDIAN 17“ – u srpnju 2017., u Rumunjskoj, Republici
Bugarskoj i Mađarskoj
– „BRAVE WARRIOR 17“ – u srpnju 2017., u Mađarskoj
– „IEL MILU 17/2“ – u srpnju 2017., u Rumunjskoj
– „AMPLE STRIKE 17“ – u kolovozu/rujnu 2017., u Češkoj Republici
– „STEADFAST INTEREST 17“ – u kolovozu/rujnu 2017., u Rumunjskoj
– „TRIDENT JOUST 17“ – u rujnu 2017., u Talijanskoj Republici
– „COMBINED RESOLVE IX“ – u rujnu 2017., u Saveznoj Republici
Njemačkoj
– „SAREX 17“ – u rujnu 2017., u Talijanskoj Republici
– „NOCO 17“ – u rujnu 2017., u Kraljevini Danskoj
– „JOINT REACTION 17“ – u rujnu 2017., u Republici Makedoniji
– „COBRA 17“ – u rujnu 2017., u Republici Poljskoj
– „STEADFAST FLOW 17“ – u rujnu/listopadu 2017., u Republici Turskoj
– „SAFETY FUEL 17“ – u listopadu 2017., u Saveznoj Republici Njemačkoj
– „TRIDENT JAVELIN 17“ – u listopadu/studenome 2017., u Saveznoj
Republici Njemačkoj i Talijanskoj Republici
– „MILEX 17“ – u drugom polugodištu 2017., mjesto održavanja odredit će se
tijekom planskog dijela procesa vježbe
– „RAMSTEIN ASPECT 17“ – u studenome 2017., u Saveznoj Republici
Njemačkoj
– „CYBER COALITION 17“ – u studenome/prosincu 2017., u Saveznoj
Republici Njemačkoj.

U Republici Hrvatskoj:

Vježba „MIR 17/1“ održava se radi završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu.
Vježba „SOUTHER 17/1“ održava se za obučavanje snaga za pomorske operacije.
Vježba „ŠTIT 17“ provodi se radi završnog uvježbavanja tehnika, taktika i procedura i gađanja ciljeva u zračnom prostoru.
Vježba „MIR 17/2“ održava se radi završnog uvježbavanja i ocjenjivanja snaga koje se upućuju u misiju potpore miru „RESOLUTE SUPPORT” u Afganistanu.
Vježba „SHOCK 17“ je vježba s ciljem povećanja operativnih sposobnosti i interoperabilnosti sa savezničkim snagama Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država.
Vježba „SAVA STAR 17“ služi za uvježbavanje Oružanih snaga Republike Hrvatske u međunarodnom okruženju i pružanje potpore uvježbavanju Oružanih snaga Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.
Vježba „KUPA 17“ provodi se s ciljem podizanja i prikaza operativnih sposobnosti inženjerijskih postrojbi u svladavanju vodenih zapreka.
Vježba „UDAR 17“ je vježba ocjenjivanja spremnosti borbene grupe mehaniziranog pješaštva i satnije Vojne policije.
Vježba „VATRENI ZID 17“ provodi se s ciljem prikaza operativnih sposobnosti i uvježbanosti u provedbi bojnog gađanja postrojbi Hrvatske kopnene vojske.
„Vježba SOUTHER 17/2“ održava se za obučavanje snaga za pomorske operacije.

OSRH u inozemstvu:

Vježba „DYNAMIC MOVE 17“ provodi se s ciljem uvježbavanja stožernog osoblja NATO pomorske grupe u minskom i protuminskom ratovanju.
Vježba „MOVCON MILU 17“ ima za cilj povećanje interoperabilnosti između Oružanih snaga Republike Hrvatske i NATO-a na području pružanja prometne potpore, prijema, razmještaja, pokreta u području operacija i integraciji snaga te razvijanju sposobnosti koordinacije s civilnim tijelima u provedbi operacije.
Vježba „PHOENIX EXPRESS 17“ je vježba za uvježbavanje procedura i postupaka u operacijama nadzora mora i jačanja pomorske sigurnosti te jačanje suradnje s mornaricama NATO-a i država Sjeverne Afrike u provedbi pomorskih operacija na Mediteranu.
Vježba „ITA MINEX 17“ provodi se radi uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanja protuminskih ronitelja Hrvatske ratne mornarice po NATO protuminskim taktikama i procedurama.
Vježba „LOGEX 17“ ima za cilj uvježbavanje logističkih časnika iz država A-5 inicijative u planiranju i provedbi logističkih procedura i rada u višenacionalnom
stožeru na operativnoj razini (brigadi), provedbi razmještanja, održavanja snaga i povratka iz operacije.
Vježba „IEL MILU 17/1“ provodi se s ciljem uvježbavanja stožernog osoblja zapovjedništva i inženjerijskog voda u višenacionalnom okruženju.
Vježba „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 17“ održava se radi povećanja interoperabilnosti, dostizanja zahtijevanih sposobnosti te povećanja sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija.
Vježba „STEADFAST INDICATOR 17“ služi za povećanje interoperabilnosti, dostizanje zahtijevanih sposobnosti te za povećanje sposobnosti u planiranju i provedbi NATO operacija.
Vježba „LOAD DIFFUSER 17“ provodi se s ciljem djelovanja helikopterskih postrojbi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga u višenacionalnom i konfliktnom okružju te uvježbavanja tehnika i procedura u provedbi zadaća potrage i spašavanja i medicinske evakuacije.
Vježba „SHARP LYNX 17“ provodi se s ciljem integriranja NATO Multinacionalne bojne vojne policije i partnera Vojne policije Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država u koalicijske snage s naglaskom na planiranje i provedbu združenih operacija.
Vježba „STEADFAST COBALT 17“ provodi se s ciljem održavanja komunikacijsko-informacijskih sustava i sposobnosti zapovijedanja i nadzora te interoperabilnosti s NATO partnerima.
Vježba „ADRIATIC STRIKE 17“ ima za cilj uvježbavanje tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju.
Vježba „CBRN 17“ provodi se s ciljem povećanja operativnih sposobnosti vodova za RBK dekontaminaciju u zadaćama kemijsko-biološke-radiološkenuklearne obrane.
Vježba „ADRION 17“ održava se radi uvježbavanja NATO procedura i postupaka te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize.
Vježba „BALTOPS 17“ je uvježbavanje NATO procedura i postupaka, uvježbavanje interoperabilnosti NATO saveznika i partnera te promoviranje sigurnosti i stabilnosti područja Baltičkog mora s fokusom na amfibijske operacije, protuzračno ratovanje i protupovršinsko ratovanje.
Vježba „SARMEDOCC SQUALO 17“ je vježba za uvježbavanje snaga Obalne straže Republike Hrvatske u planiranju i vođenju operacija na moru.
Vježba „STEADFAST FOUNT 17“ provodi se s ciljem suradnje i koordinacije sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza u području razmještanja i transporta
snaga.
Vježba „SABER STRIKE 17“ provodi se radi integracije oružanih snaga savezničkih i partnerskih država, provedbe združenih operacija sigurnosti te povećanja interoperabilnosti.
Vježba „KFOR 23“ je priprema postrojbi za operaciju potpore miru KFOR na Kosovu.
Vježba „SABER GUARDIAN 17“ provodi se s ciljem unaprjeđenja interoperabilnosti postrojbi, uvježbavanje premještanja snaga te sposobnosti provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju.
Vježba „BRAVE WARRIOR 17“ je vježba za promicanje regionalne stabilnosti i suradnje, jačanje partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja kroz unaprjeđenje
interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja.
Vježba „IEL MILU“ 17/2 održava se radi uvježbavanja stožernog osoblja zapovjedništva i inženjerijskog voda u višenacionalnom okruženju.
Vježba „AMPLE STRIKE 17“ je vježba uvježbavanja tehnika, taktika i procedura bliske zračne potpore za osposobljavanje zračnih kontrolora, njihove interoperabilnosti i rada u višenacionalnom okružju.
Vježba „STEADFAST INTEREST 17“ provodi se s ciljem održavanja operativnih sposobnosti postrojbe u provedbi CIS potpore.
Vježba „TRIDENT JOUST 17“ provodi se radi uvježbavanja planiranja i provedbe operacija.
Vježba „COMBINED RESOLVE IX“ provodi se s ciljem integracije oružanih snaga savezničkih i partnerskih zemalja, provedbe združenih operacija sigurnosti te povećanje interoperabilnosti snaga.
Vježba „SAREX 17“ održava se radi uvježbavanje zapovjedništava i snaga obalnih straža u planiranju i provođenju operacija na moru.
Vježba „NOCO 17“ ima za cilj uvježbavanje protuminskih ronitelja po NATO-ovim protuminskim taktikama i procedurama.
Vježba „JOINT REACTION 17“ provodi se radi razvijanja operativnih sposobnosti postrojbe, uvježbavanja taktika tehnika i procedura u međunarodnom okruženju kroz stožerni rad, promicanje regionalne stabilnosti i suradnje u A5 inicijativi.
Vježba „COBRA 17“ ima za cilj unaprjeđenje interoperabilnosti postrojbi Zapovjedništva specijalnih snaga, uvježbavanje premještanja snaga te sposobnosti provođenja operacija u združenom međunarodnom okružju.
Vježba „STEADFAST FLOW 17“ održava se radi uvježbavanja stožernog prometnog osoblja i operatora sustava u simuliranom okruženju.
Vježba „SAFETY FUEL 17“ provodi se radi suradnje i koordinacije sa strukovnim tijelima unutar NATO saveza u području izmještanja i transporta snaga, rukovanja gorivom te razmještanjem snaga i opreme za NATO spremne snage.
Vježba „TRIDENT JAVELIN 17“ provodi se s ciljem održavanja operativnih sposobnosti postrojbe u provedbi komunikacijsko informacijske potpore.
Vježba „MILEX 17“ ima za cilj planiranje za uporabu vojnih snaga Europske unije i na interakciju između Operativnog zapovjedništva i Zapovjedništva snaga.
Vježba „RAMSTEIN ASPECT 17“ ima za cilj poboljšanje obučenosti i uvježbanosti za rad sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu u sklopu NATO Integriranog sustava protuzračne obrane.
Vježba „CYBER COALITION 17“ je vježba za provjeru dostignute razine sposobnosti u području planiranja i organizacije obrane od cyber napada i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području obrane od cyber napada.