U operaciju potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“ u 2017. godini upućuje se do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.
Republika Hrvatska započela je svoje sudjelovanje u operaciji ATALANTA upućivanjem jednog časnika na francuski brod u rujnu 2009. Dosad je u operaciji ATALANTA, od srpnja 2009. do rujna 2016. sudjelovalo 42 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Osim na francuskoj fregati naši časnici su sudjelovali i na ratnim brodovima Belgije, Italije, Nizozemske, Španjolske, Savezne Republike Njemačke i Grčke, u operativnom zapovjedništvu operacije u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (Northwood) te u logističkoj bazi u Džibutiju.

Trenutno se jedan časnik nalazi u operativnom zapovjedništvu operacije u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske (Northwood), dok je jedan časnik ukrcan na ratni brod Kraljevine Nizozemske Tromp. U sklopu svojeg sudjelovanja u operaciji ATALANTA Republika Hrvatska je u razdoblju od prosinca 2014. do travnja 2015. u područje operacije uputila prvi AVPD tim u sastavu od 12 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji je obavljao zadaće zaštite broda MSM Douro koji prevozi humanitarnu pomoć za Somaliju u
sklopu Svjetskog programa za hranu.

U listopadu 2016. u područje operacije upućen je drugi AVPD tim u sastavu 12 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Redovita rotacija časnika u operativnom zapovjedništvu operacije u Northwoodu izvršena je u srpnju 2016.
Uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji, kao i navedene razloge dosadašnjeg sudjelovanja u operaciji ATALANTA te u potpunosti uvažavajući strateške vanjskopolitičke ciljeve Europske unije u borbi protiv piratstva uz Rog Afrike i u vodama Indijskog oceana, predlaže se da Republika Hrvatska nastavi s podrškom nastojanja i angažmana Europske unije u operaciji ATALANTA te zadrži brojčanu veličinu sudjelovanja do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2017. godini. Time bi se stvorio okvir kojim bi Republika Hrvatska, uz zadržavanje angažmana u operativnom zapovjedništvu u Northwoodu, na ratnim brodovima partnerskih europskih država te na zapovjednom brodu operacije (FHQ) ATALANTA, mogla nastaviti s planom upućivanja jednog AVPD tima koji bi bio ukrcan na trgovački brod WFP-a te tako pridonosio zaštiti od piratskih napada.

Donošenjem Odluke kojom bi se zadržao sadašnji okvir broja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji ATALANTA osigurava se kontinuitet vidljivosti angažmana Republike Hrvatske u okviru operacije u skladu s naporima i angažmanom Europske unije u borbi protiv piratstva te dodatno osnažuje vjerodostojnost Republike Hrvatske kao pouzdane članice Europske unije koji doprinosi angažmanu i djelovanju Europske unije u upravljanju krizama i izgradnji mira i stabilnosti.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)