U cilju obuke topnika za gađanje topovima kalibra 20 i 23 mm te obuke postrojbi HRM-a u provedbi pomorskih operacija, u četvtak, 10. svibnja 2018., u akvatoriju srednjeg Jadrana, pripadnici Flotile HRM-a proveli su taktičku vježbu bojevog gađanja (TVBG).

Riječ je o redovitom obučnom događaju Flotile HRM-a koji se odvijao u sklopu zadaće osiguranja poligona LD (R) Žirje tijekom provedbe vojne vježbe „PRSTAC 18“ Obalne straže RH.

Ciljevi ovih vježbovnih aktivnosti jesu dostizanje i održavanje sposobnosti za namjenske zadaće-protubrodska topnička djelovanja; osposobljavanje posada brodova i zapovjednika za integraciju vatre i manevra (upravljanje vatrom i provedba usklađenog djelovanja) za bojno gađanje ciljeva na moru; uvježbavanje topnika brodskih posada i pripadnika Riječne bojne Inženjerijske pukovnije HKoV-a za gađanje topovima kalibra 20 mm te uvježbavanje brodskih posada u pripremi i provedbi taktičkih radnji i postupaka na moru u skladu s nacionalnim i savezničkim publikacijama.

Topničko gađanje po površinskom cilju provedeno je sa brodova raketnih topovnjača RTOP-41 „Vukovar“ i RTOP-42 „Dubrovnik“, desantnog broda minopolagača DBM-81 „Cetina“, desantno jurišnog broda DJB-106 te lovca mina LM-51 „Korčula“. Radnje i postupke topničkog gađanja uvježbavalo je dvadeset i sedam topnika iz sastava posada brodova Flotile HRM-a te pet pripadnika Riječne bojne Inženjerijske pukovnije HKoV-a.

Po završetku gađanja, zajedno sa DBM-82 „Krka“, roniteljskom barkasom MRB-51 i dvije gumene brodice, brodovi gađači vršili su osiguranje poligona za vrijeme vježbovnih aktivnosti snaga OSt RH, a tijekom povratka u matičnu luku Lora, vježbe u plovidbi.

Tekst: M. Siriščević

Fotografije: G. Nimac-Kalcina

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)