U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom 2. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15 i 27/16) Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskome saboru Godišnje
izvješće o obrani (u daljnjem tekstu Izvješće), koje u okvirima svoje nadležnosti izrađuje Ministarstvo obrane (članak 14. stavak 1. točka 5. Zakona o obrani). Izvješće je definirano kao prikaz aktivnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) u prethodnoj godini, stanja i razvoja obrambenih sposobnosti, provedbe obrambenih priprema te strukture obrambenih resursa i ostvarenja ključnih razvojnih projekata i prioriteta (članak 4. stavak 2. Zakona o obrani). Ono omogućuje zastupnicama i zastupnicima u Hrvatskome saboru i široj javnosti uvid u postignuća Ministarstva obrane i Oružanih snaga u prethodnoj godini, tako da predstavlja i
nezaobilazan alat s pomoću kojega Hrvatski sabor provodi funkciju demokratskoga nadzora nad Oružanim snagama.

Prvo poglavlje daje cjelovit prikaz stanja i aktivnosti provedenih u području obrambene politike i planiranja, prioriteta i aktivnosti na području međunarodne obrambene
suradnje, stanja na područjima upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima. Drugo poglavlje, koje se odnosi na aktivnosti i rezultate rada Oružanih snaga, sadržava
pregled izvršenja misija i zadaća, stanja sposobnosti i ključnih čimbenika koji su utjecali na postignuća u 2016. godini, prikaz provedbe obuke i vježbi te pregled i analizu logističke potpore.

Posebni poslovi u području obrane opisani su u trećem poglavlju, koje osim stanja obrambenih priprema obuhvaća provedbu inspekcijskog nadzora te pregled stanja u području
obavještajnih, protuobavještajnih i sigurnosnih poslova. U četvrtom poglavlju prikazani su poslovi vezani uz imovinsko-pravne poslove i upravne postupke, područje javne nabave, financijsko upravljanje i kontrole, unutarnju reviziju i odnose s javnošću.

Godišnje izvješće o obrani za 2016. (download dokumenta)

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)