U prostorijama Zapovjedništva Hrvatske ratne mornarice u Splitu, 13. i 14.prosinca 2016. održan je godišnji radni sastanak prvog dočasnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s prvim dočasnicima grana i pristožernih postrojbi Glavnog stožera OS RH.

Prije početka aktivnosti, nazočni prvi dočasnici sudjelovali su u svečanosti 25. obljetnice osnutka 72. bojne Vojne policije tijekom koje je otkriven spomenik dvanaestorici poginulih pripadnika postrojbe. Radni sastanak tijekom kojega je provedeno i funkcionalno osposobljavanje vodio je prvi dočasnik OS RH, časnički namjesnik Dominik Ban.

Prvi dočasnici grana i pristožernih postrojbi Glavnog stožera OS RH proveli su izvješćivanje o provedenim aktivnostima tijekom 2016. godine te upoznali prvog dočasnika OS RH i sve nazočne o planiranim aktivnostima u 2017. godini s naglaskom na pojedinačnu obuku. Prvog dana radnog sasta nka naglasak je bio na početnim pripremama za već tradicionalno natjecanje za najspremnijeg pripadnika „Prvi za Hrvatsku – 2017“ koje će biti provedeno u Hrvatskoj kopnenoj vojsci te implementaciji privremene Upute o nošenju vojnih odora u čijoj su izradi značajno doprinijeli prvi dočasnici svih razina i postrojbi OS RH.

Prvi dočasnik OS RH čn Dominik Ban i njegov zamjenik čn Mario Mateljić su sve prisutne informirali o planiranim aktivnostima Dočasničkog lanca potpore u 2017. godini, sudjelovanju prvih dočasnika u Planu vojno-izdavačke djelatnosti kroz izradu Priručnika za prvog dočasnika te osvrt i plan aktivnosti u 2017. nakon zaključaka s provedene Konferencije prvih dočasnika zemalja članica A5 i promatrača.
Drugog dana svim prisutnima su prezentirane i smjernice u cilju poboljšanja rada prvih dočasnika s fokusom na temeljne razine vojnika i dočasnika u svim postrojbama Oružanih snaga RH.

Pripadnici Hrvatske ratne mornarice su, u završnom dijelu radnog sastanka, omogućili svim nazočnim prvim dočasnicima upoznavanje s namjenom i zadaćama raketne topovnjače RTOP-42 „Dubrovnik“.

Tijekom obilaska raketne topovnjače, prvi dočasnici su također imali priliku razgovarati s članovima posade koja je primarno sastavljena od mornara i dočasnika. Prvi dočasnik Oružanih snaga RH se u ime svih prvih dočasnika na kraju ovog obilaska zahvalio zamjeniku zapovjednika RTOP-42 „Dubrovnik“ i svim njenim članovima na vrlo zanimljivoj prezentaciji života, rada i obuke pripadnika HRM-a na raketnoj topovnjači.

Tekst: OSRH / Mario Mateljić
Fotografije: HRM

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)