Ministarstvo gospodarstva izradilo je Godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe za 2015. godinu u skladu s obvezom koja je propisana odredbom članka 25. stavkom 2.Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

Izvješće za 2015. godinu ukazuje na povećanje izvoza/prijenosa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u odnosu na 2014. godinu za 36,8 %. Ujedno Izvješće za 2015. godinu ukazuje također na povećanje uvoza/prijenosa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava u odnosu na 2014. godinu za 171,5 %. Suprotno od svih očekivanja i usprkos usklađenoj vanjskoj politici Republike Hrvatske sa vanjskom politikom Europske unije u odnosu na izvoznu kontrolu robe vojne namjene i obzirom na obvezu Republike Hrvatske pridržavati se međunarodno preuzetih obveza, hrvatski proizvođači i izvoznici robe vojne namjene pokazali su se kao čvrst oslonac gospodarskog razvoja Republike Hrvatske za proteklu godinu.

Naime, iz ovoga Izvješća razvidno je da su hrvatski izvoznici uspjeli u 2015.godini u odnosu na 2014.godinu poboljšati svoje izvozne rezultate, kako u kvantitativnom tako i u vrijednosnom iznosu, što je samo dokaz da se može uspjeti bez obzira na sve otežavajuće okolnosti gdje je podrška svih javnopravnih tijela koja sudjeluju u procesima u ovoj grani gospodarstva nužna, potrebna i očekivana.

Iz navedenog Izvješća razvidno je daje Ministarstvo gospodarstva u 2015. godini, izdalo ukupno 876 dozvola, od čega 459 dozvola za izvoz/prijenos; 407 dozvola za uvoz/prijenos te 10 dozvola za pružanje usluga. Treba reći kako se 222 dozvole odnose na izvoz/prijenos robe vojne namjene, 180 dozvola na uvoz/prijenos robe dvojne namjene, 145 dozvola na izvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava i 164 dozvole na uvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava.

Usporedbom podataka iz 2015. godine sa podacima iz 2014. godine, razvidno je da se ukupan broj izdanih dozvola povećao sa 661 na 876, stoje 215 dozvola više u odnosu na prethodnu godinu. Broj izvoznih dozvola povećao se sa 370 na 459 izdanih izvoznih dozvola, što je 89 dozvola više u odnosu na prethodnu godinu. Broj uvoznih dozvola je također povećan sa 283 dozvole na 407 dozvola, što je za 124 dozvole više u odnosu na prethodnu 2014.godinu. Broj dozvola za pružanje usluga povećan je sa 8 na 10 izdanih dozvola.
U 2015. godini izdano je ukupno:
-222 dozvole za izvoz/prijenos robe vojne namjene u odobrenoj vrijednosti od 2.912.002.036,51 HRK (382.152.498,23 EUR) od čega je u 2015. godini realizirano 298.475.141,91 HRK (39.169.966,13 EUR),
-180 dozvola za uvoz/prijenos robe vojne namjene u odobrenoj vrijednosti od 572.997.954,08 HRK (75.196.581,90 EUR) od čega je realizirano 23.841.959,99 HRK (3.128.866,14 EUR),
– 145 dozvola za izvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava u odobrenoj vrijednosti od 1.014.067.211,89 HRK (133.079.686,60 EUR) od čega je realizirano 24.594.454,04 HRK (3.227.618,64 EUR),
-164 dozvole za uvoz/prijenos nevojnih ubojnih sredstava u vrijednosti 241.023.880,26 HRK (31.630.430,48 EUR) od čega je realizirano 26.979.958,36 HRK (3.540.676,95 EUR),
-10 dozvola za pružanje usluga za robu vojne namjene u odobrenoj vrijednosti od 23.331.460,37 HRK (3.061.871,44 EUR) od čega je realizirano 4.893.714,57 HRK (642.219,76 EUR).

IZVOZ/PRIJENOS
Ukupna realizacija izdanih dozvola za izvoz/prUenos robe voine namjene u 2015. godini iznosi 732.873.601,94 HRK (96.177.638,05 EUR), u što je uključena realizacija po izdanim dozvolama iz 2014. god.
Ukupna realizacija izdanih dozvola za izvoz/priienos nevojnih ubojnih sredstava u 2015.god. iznosi 44.992.239,80 HRK (5.904.493,28 EUR), u što je uključena realizacija po izdanim dozvolama iz 2014. god.

PRUŽENE USLUGE
Ukupna realizacija izdanih dozvola za pružene uslu2e za robu vojne namjene u 2015. godini iznosi 7.849.250,90 HRK (1.030.085,42 EUR) u što je uključena realizacija po izdanim dozvolama iz 2014. god.

UVOZ/PRIJENOS
Ukupna realizacija izdanih dozvola za uvoz/priienos robe voine namjene u 2015. godini iznosi 45.626.147,36 HRK (5.987.683,38 EUR) u što je uključena realizacija po izdanim dozvolama iz 2014. god.
Ukupna realizacija izdanih dozvola za uvoz/priienos nevojnih uboinih sredstava u 2015. godini iznosi 52.723.181,12 HRK (6.919.052,64 EUR) u što je uključena realizacija po izdanim dozvolama iz 2014. god.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)